Bjuråker Ek Lurs Dörr

Lägger produkt i kundvagn


4 st justerbara gångjärn med bakkantssäkring
Låskista A2002 eller motsvarande som uppfyller låsklass 3
Salningsspår som standard
70 mm dörrblad

Dimensioner

Utförande

Beslag

Tillval

Kommentar

Pris:
17 991.00 kr (inkl. moms)
19 990.00 kr
Artikelnr: F24-YD-Lurs-Bjuraker-Ek Kategorier: ,

Beskrivning

Teak-Ek.

Dörrarna är fanerade med Teak av A-kvalitet på in och utsida och dörrbladets sidostycken är kantlistade med massiv teak. Karmen är gjord av massiv ek med mycket hög kvalitet.

Teakserien tillverkas i 3 varianter, slät, spårfräst och med pålimmade speglar i massiv teak. Alla dörrar har slät insida med stående ådring.

Dörrarna grundoljas (om inget annat är angivit) alltid innan leverans.

Dörrtillverkare med personlig känsla

Alla Lurs dörrar tillverkas med en kraftig stomme med dubbelt ramträ för bästa stabilitet. 4 kraftiga justerbara gångjärn för att du skall kunna stänga säkert och bekvämt, bakkantssäkring och kraftig tröskel av hårdträ med slitskena av aluminium. Standard låskista är motsvarande Assa 2002 med bortasäkring (hakregellås).

För bästa finish och slitstyrka är dörrarna målade med 2-komponents polyuretanfärg i både grund- och toppskikt.

Dörrtillverkaren Lurs Dörr AB startade 1948, men har sedan början av 60-talet varit helt inriktad på dörrtillverkning med fokus på kvalitet från stomme till ytbehandling. Fabriken har genom åren utvecklat produktionsmetoderna utan att förlora hantverksskickligheten och kvaliteten.

Lurs Dörr AB är en dörrtillverkare som levererar ytterdörrar till i huvudsak den svenska och den norska marknaden, men exporterar också dörrar till England och Japan. Olika önskemål på olika marknader har lett till att produktionen omfattar ett brett sortiment av dörrar med olika design, från funktionalism till tradition med äkta speglar. Det breda sortimentet och hantverkskunnandet ger oss som dörrtillverkare möjlighet att kunna anpassa oss till kunder med högt ställda krav på kvalitet och design.

Exklusiva pardörrar med stor valfrihet i utformningen har under åren blivit en viktig hörnsten i vår produktion. Låssäkerheten från Assa och fyra justerbara gångjärn med bakkantssäkring är en viktig del av vårt säkerhetstänkande som dörrtillverkare.

Mer information

Produkttyp

Ytterdörrar Filter

,

Varumärke

Lager/Beställning

Produktserie

Teak

Ytterdörr Material

Ek

Teknisk Information

Leveranstid & Villkor

Denna produkt är en tillverkningsvara som tillverkas på beställning, leveranstiden är därför normalt 4-6 arbetsveckor beroende på årstid, för mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Fraktpris

  • Enkeldörr – 550 kr
  • Pardörr – 1500 kr

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 arbetsveckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Garanti

10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10×21)
10 år mot kondens i isolerglas
5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
2 år på lås och gångjärn

För garanti gäller följande villkor:

Före montage måste dörren leveranskontrolleras noga

Inmonterad dörr gäller som leveranskontrollerad och godkänd

Montaget måste vara fackmässigt utfört enligt monteringsinstruktion

Som minimikrav gäller 100 mm dropplåt över dörr

Vid särskilt utsatta sol- och väderlägen krävs entrétak

Garanti lämnas ej på mörka färger i utsatta väderlägen pga värmeupptagning/blekning

Sprucken gering på Tradtionserien annat än vitmålat gäller ej garanti. Detta underhålls enkelt med fog och färg.

Vid felaktig hantering och icke utfört underhåll gäller inte garanti

Garantin förutsätter regelbundet underhåll.

Fabrikationsfel inom 2-5 år: Ersättningsdörr/reparation. Fraktfritt. Kund ordnar montage och retur.

Alla våra ytterdörrar uppfyller kraven i Svensk Byggnorm enligt SS 817302. Tester har utförts vid Statens Provningsanstalt beträffande U-värde, luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, planhet och stängningskraft. Produkten är CE-märkt.

Dokument

Produktkatalog (PDF)
Monteringsanvisningar (PDF)
Skötselråd (PDF)
Innan du köper (PDF)
Reklamationsbedömning

Tillval

Syrfasta gångjärn

Syrfasta gångjärn

I utsatta lägen längs kusten där miljön är salt, rekommenderar vi att välja syrafasta gångjärn.

Syrfasta gångjärn

Förhöjd säkerhet typ RC2

Laminerat glas. Förstärkningsplatta för slutbleck och gångjärn.

Syrfasta gångjärn

Accoya® – ett nytt sätt att använda trä.

Accoya® är ett behandlat trämaterial med helt unika egenskaper som ägnar sig för produkter i et krävande utemiljö som exempelvis dörrar.
Accoya® är ett resultat av mer än 80 års forskning och utveckling, där man modifierar trämaterialet genom acetylering.
Denna process gör at materialet är formstabilt, perfekt för ytbehandling och har enastående hållbarhet. Det är också motståndskraftigt mot insektsangrepp och både giftfritt och återvinningsbart.

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)