Granberg 52-G LeksandsDörren

Lägger produkt i kundvagn

Energiklass U-värde 0,9 W/m2K
Kvalitetsdörrar från Leksand
Hantverk i flera generationer
Karm i kraftig furu
Tröskel i ädelträ
Bilden är inte i standardutförande

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Tillval

Kommentar

Pris:
21 386.40 kr (inkl. moms)
25 460.00 kr

Beskrivning

LeksandsDörren

LeksandsDörren är ett familjeföretag som etablerades 1959 efter att ha sett det ökande behovet av kombinationen kvalitet och skönhet även på dörrar. LeksandsDörren har specialiserat sig på att tillverka sådana dörrar och entréer. Leksandsdörren använder trä från Siljansbygdens skogar och har ett världsomtalat svenskt kvalitetstänkande som utgångspunkt i den egna produktionen. Våra hantverkare bär på flera generationers kunnande och i förening med modern högutvecklad teknologi speglar det av sig i vår produktion och i alla våra produkter. Gediget hantverk, modern teknik och aktivt miljöarbete, med målet att skapa trygghet för de boende, har varit ledstjärnan som följt LeksandsDörren genom alla år och givit oss framgång.

Bäst i test

Energimyndigheten har testat nio ytterdörrar. Testet visar att ytterdörrarna har blivit bättre på att stänga ute kylan och bevara värmen inomhus, men det finns stora skillnader. Några dörrar är inte lufttäta och regnvatten kan tränga in.

Testet omfattar målade standarddörrar med trästomme och ett litet fönster. Dörrarnas värmeisoleringsförmåga, U-värdet, har blivit bättre sedan förra testet, 2004, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. men värdet skiljer sig mycket mellan olika fabrikat i testet, från 0,8 till 1,5. Det betyder att dörren med det lägsta U-värdet nästan är dubbelt så effektiv när det gäller att stänga kylan ute och bevara värmen inomhus.

Att välja LeksandsDörren

Som husägare är det viktigt att veta att man har gjort sitt yttersta för att försköna och trygga sitt hem. När du väljer dörr måste du självklart utgå från huset du bor i, när det är byggt, vilket material det är gjort av och vilka färger det har. Men valet påverkas också förstås av din personliga smak; vågar du göra ett starkt färgval eller känner du dig mer harmonisk med en neutral dörr? En modern dörr är betydligt mer än en köldbarriär. Den utgör även gränssnittet mellan ditt privatliv och det stressiga arbetslivet utanför och är den första varma famnen som välkomnar dig och dina vänner. Entrémiljön har kort sagt blivit husets och ägarens signum. Som svar på det hämtar vi vår designinspiration ur leksandsbygdens rika kulturarv, vilket vi kombinerar med moderna trender, strömningar och visioner i samhället.

Att tänka på vid beställning

 • Mät hålet noga där dörren ska sitta och kontrollera att du väljer rätt modulmått.
 • Kontrollera om dörren ska vara vänster– eller högerhängd, utifrån sett.
 • Välj din unika LeksandsDörr som förstärker intrycket av ditt drömhus.
 • Alla dörrar är som standard släta på insidan men det går att välja till dekorlister och dekorspårning till insidan på respektive dörr. Spröjsen är utanpåliggande (fabriksmonterad).
 • Teak eller vit (NCS S0502-Y) är standard men mot tillägg kan dörren målas i valfri färg ur NCS-S eller RAL skalan, även tvåfärgsmålning är möjligt. Teak dörrarna har karm i brunlaserad furu med utsida i massiv teak.
 • Välj till olika typer av tillbehör (både förskönande och praktiska).
 • Det är kunden som är ansvarig att glasregler efterlevs.
 • Tänk på att vissa dörrar i visas i bilden med tillval som inte ingår i standardutförande, exempelvis spröjs och gångjärn.
 • Glöm inte att alla dörrar mår bäst av att ha ett ett tak som skyddar för sol och regn!

Mer information

Produkttyp

Varumärke

Lager/Beställning

Ytterdörrar Filter

,

Produktserie

Tradition

Ytterdörr Material

Målad, Teak

Teknisk Information

Varumärke Leksandsdörren
U-Värde 0,9 W/m2K
Glas Ja
Glastyp Klarglas
Låskista ASSA 2002
Typ Enkeldörr
Karmdjup 104 mm
Tjocklek 64 mm
Gångdörr Höger, Vänster
Storlek 10×20, 10×21

Leveranstid & Villkor

Denna produkt är en tillverkningsvara som tillverkas på beställning, leveranstiden är därför normalt 4-6 veckor, för mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. På beställningar där ordervärdet överstiger 10.000 kr inkl. moms utgår ingen extra kostnad för frakt (gäller ej lyftgliddörrar) . Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Fraktkostnader är som följande:

FRAKTZONER

 • FRAKTZON 1
  • Standard frakt – 795 kr
  • Tillbehör – 295 kr
  • Gratis frakt på ordervärde över 10 000 kr
   • Gäller ej 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
   • Gäller ej 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
   • Gäller ej PVC Funktion
   • Gäller ej kampanj eller outlet varor
 • FRAKTZON 2
  • Standard frakt – 1195 kr
  • PVC frakt – 1295
  • Tillbehör – 295 kr
  • Gratis frakt på ordervärde över 10 000 kr
   • Gäller ej 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
   • Gäller ej 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
   • Gäller ej PVC Funktion
   • Gäller ej kampanj eller outlet varor

OBS! Ordrar med produkter från olika fraktklasser är det den dyraste fraktklass som sätts.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 veckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Leveransförsening kan förekomma och Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Garanti

LeksandsDörrens ytterdörrar är testade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller alla de kvalitetsnormer som anges i svensk standard SS EN 14351 1:2006+A1:2010.

Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet och måttnoggrannhet. Garanti gäller vid fackmässig montering.

För produkter tillverkade av LeksandsDörren AB lämnas

 • 2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen
 • 10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm
 • 10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglaset

Garanti gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt LeksandsDörrens instruktioner. Underhåll skall dokumenteras och kunna styrkas vid reklamation. LeksandsDörren ansvarar inte för fel som uppkommit till följd av felaktig lagring, montering, bristande underhåll eller vårdslöshet.

Garanti lämnas inte för målning, färgbeständighet, limning eller krokig dörrblad om dörren är målad i kulörer mörkare än NCS-S 7500-N.

Garanti lämnas ej för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak. LeksandsDörren står ej för några kostnader föranledda av egna installationer t.ex. larm och extralås.

Dokument

LeksandsDörren Produktkatalog
LeksandsDörren Monteringsanvisningar

Tillval

Design Insida

Spårad insida

Spårning lika som utsidan

Spårad insida Teak

Spårning lika som utsidan, svart notmassa i spår.

Dekorlistad insida

Lister och spegelplattor lika som utsidan

Cylinderpaket

Cylinderpaket D1211 rund cylinder ut/vred in

Cylinder- och behörspaket som passar alla våra dörrar, inkl. 3 st kopieringsskyddade nycklar
Ytbehandlingar: Mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid, mattförkromad, glansförnicklad, rostfritt och Prion (nickelfri)

Cylinderpaket D1212 rund cylinder

Cylinder- och behörspaket, inkl. 3 st kopieringsskyddade nycklar, som hindrar in- och utbrott, såkallad ”Hemma bekväm-borta säker” funktion. Passar till våra dörrar med låskista 2002.
Ytbehandlingar: Mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid, mattförkromad, glansförnicklad, rostfritt och Prion (nickelfri)

Brand, ljud & säkerhet

Brandklassning

I brandceller är en branddörr en viktig komponent, Boverkets Byggregler (BBR) anger vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Alla LeksandsDörren täta enkeldörrar kan tillverkas i brandklass EI30* vilket gör det enkelt att finna en passande design.
*EI30 = Konstruktionen är brandtät E (förhindrar läckage av lågor och heta gaser) och isolerande I (håller den ej utsatta sidan under en viss temperatur) under 30 minuter.

Ljudreducering

Att skydda sig från omgivande ljud är en viktig del av vardagen. Vi kan erbjuda ljudreducerande ytterdörrar från 35 dB upptill 44 dB,
bra alternativ till loftgångar eller starkt trafikerade områden. Vår 44 dB dörr finns även med säkerhetsklass SS EN 1627-RC3.
Kort förklaring av de olika ljudnivåerna:
35dB: Samtal vid normal nivå kan inte förstås men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå
40dB: Samtal kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt
45dB: Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.

Säkerhetsytterdörrar

Vi erbjuder två förhöjda säkerhetsnivåer på våra ytterdörrar RC2 (samt RC2-N) och RC3, testade och godkända av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). RC2 är en förstärkt dörr, infästningarna för gångjärn och slutbleck är kraftigare och förstärkta. RC3 har en högre säkerhetnivå och är ytterligare förstärkt med bl.a. 3-punktslås, se mer på specifikationen nedan. Bägge nivåerna går att få på samtliga modeller av enkeldörrar, både med och utan glas.

RC2 – testad enligt SS EN 1627-RC2
Kan tillverkas med eller utan glas
Förstärkt dörrblad
Hakregellås med förstärkt infästning
Gångjärn med bakkantssäkring och förstärkt infästning
Karmförstärkningsbeslag
Säkerhetsglas som klarar inbrottsförsök enl. SS EN 1627-RC2
Förstärkt glasinfästning

RC2-N – testad enligt SS EN 1627-RC2
Tillverkas med standardglas (ej laminerat)
Lämpligt vid mindre glas och vid användande av ”hemma bekväm-borta säker” funktion på lås
I övrigt lika RC2
RC3 – testad enligt SS EN 1627-RC3
Kan tillverkas med eller utan glas
Förstärkt dörrblad
Dörrförstärkningsbehör
3-punkts hakregellåsning
8 st karmhylsor på varje sida
Karmförstärkningsbelslag på bleck och gångjärnssida
3 st säkerhetsslutbleck fast monterade i karmförstärkningsbelag
3 st gångjärn med bakkantssäkring fast monterade i karmförstärkningsbeslag
Säkerhetsglas som klarar inbrottsförsök enl. SS EN 1627-RC3
Extra förstärkt glasinfästning

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)