Lejonet 801 Grå – BorDörren Lagervara

Stor Vårkampanj på NorDans alla fönster & dörrar! Pågår t.o.m 29 mars.

Lägger produkt i kundvagn

För fler storlekar, färger och tillbehör – se beställningssortiment

Mörkgrå S7000-N
Brandsäkerhet EI 15
Energiklass U-värde 0,76 W/m2K
Stålplåt för ökad formstabilitet
Extra Klimatpackning
Vakuum impregnerad karm
Skickas inom 3-6 arbetsdagar från fabrik

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Beslag

Tillval

Kommentar

Pris:
7 490.60 kr (inkl. moms)
11 180.00 kr

Beskrivning

Lejonet 801

Dörrar för dig som tycker om raka linjer och ytor. Galleri är vår moderna och tidlösa dörrserie. Här bryter glaspartier i geometriska former och skapar spänning i ytan. Galleri passar med fördel i starka färger. De rena linjerna gör att modellerna passar till många olika fasader och miljöer.

Detaljer

Våra dörrar är mer än bara vackra på ytan. De verkligen smarta detaljerna döljer sig under skalet. Konstruktionen är en av marknadens mest säkra och stabila.

Övriga Detaljer

– Karmdjup 105 mm
– Dörrtjocklek 69 mm
– ABC Mått 69 26 43
– Vikt ca 55 – 75 kg
– Handikappvänlig Tröskel 25 mm hög
– Låshus Assa 2002

Mer information

Produktserie

Galleri

Ytterdörr Material

Målad

Teknisk Information

Mått
Karmdimension 56 x 105 mm
Dörrbladets tjocklek 69 mm
Karmyttermått, ex. M10-21 990 x 2088 mm
Öppningsmått vid 90 ˚, ex. M10-21 825 mm
Övriga moduler Se tabell
ABC mått 69 mm, 26 mm, 33 mm
Vikt, ex. M10-21 52 kg
Egenskaper vid standardutförande
Produktstandard EN14351-1:2006 + A2:2016
Energiklass EN10077-2, U-värde: 0,76 Wm2/K
Ljudreduktion ENISO10140-2, Rw 31 dB (-4;-5)
Brandklass EI30 finns som tillval
Lufttäthet EN 12207, Klass 4*
Regntäthet EN 12208, Klass E900*
Motstånd mot vindlast EN 12210, Klass C3*
Inbrottssäkerhet EN1627, RC2 finns som tillval
Teknisk specifikation
Material utvändigt Vattenbeständig HDF
Material invändigt Vattenbeständig HDF
Isolering 60 mm expanderat polystyren (EPS)
Konstruktion Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm
Tätning mellan karm och dörrblad Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra klimatpackning
Karm Vakuumimpregnerad, lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm
Tröskel Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm
Salningsspår karm och tröskel Ja, som tillval invändigt 10 x 8 mm
Hål för karmskruv Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.
Karmplugg Vita eller transparenta ingår i leveransen
Hängnings beslag 3 stk, justerbara i höjd- och sidled samt dubbel bakkantssäkring
Lås Hakregellås, ASSA 2002
Slutstycke Justerbart, ASSA 1487-3
Cylinder Ingår ej
Tätning vid cylinder och handtag NorDans patenterade packning

Leveranstid & Villkor

Denna produkt är en lagervara, varan skickas därför inom 3-6 arbetsdagar, om du väljer att att hämta på vårt lager innebär det inte kortare ledtid, produkterna skickas till vårt lager efter 2-5 arbetsdagar från fabrik – avtala därför tid för upphämtning på vårt lager . För mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Fraktkostnader är som följande:

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 arbetsveckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Garanti

Garantivillkor Bor ytterdörrar, sidoljus och översljus (CYD, CSL)

  • 10-års formgaranti enligt Svensk Bygg-standard EN 14351-1:2006+A1:2009 YD4.
  • 3-år mot fabrikationsfel.
  • 10-år mot kondens i isolerglas.
  • 3 år på målning och lackering.

Garanti gäller vid fackmässig montering och om NorDans anvisningar efterföljs.

Garanti lämnas inte för produkt som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Detta kan bestå av påbyggnad, eftermonterat entrétak, överbyggnad (typ balkong eller dylikt), utskjutande takfot och/eller dropplåt på minst 100mm ovanför dörr.

Garantierna gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Med svarta dörrar menas, kulörer eller brytningar över NCS S8500-N, samt följande RAL kulörer, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017.

Garanti gäller inte heller för egen ytbehandling av dörren.

Garantier gäller inte när dörrarna monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö, t.ex. i ladugårdar, källare med hög luftfuktighet eller utrymmen där miljön kan skada dem.

Garantier gäller inte på glas där efterarbetning i form av skärning, slipning etc har förekommit, gäller inte heller vid någon form av målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning, filmer, dekaler, pålimmade spröjsar mm, på hela eller delar av isolerrutan.

Produkterna inte utsätts för onormala belastningar, som t.ex. vid force majeure, sättningar i byggnaden, yttre åverkan eller andra faktorer som producenten inte kan påverka

NorDan står inte för några kostnader föranledda av egna installationer, t.ex. larm, eller förändringar av NorDan original produkt. I sådana fall gäller inte garantin.

Färg och ådringsstruktur kan variera från dörr till dörr på grund av att det är ett levande material. Dörrar med fanerade ytor kan få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion, och därför inget fall för reklamation

Repor, smutspartiklar, smutsränder eller dylikt som inte är synliga på 3m avstånd, eller vid det avstånd som definieras som aktuellt betraktelseavstånd, och vid diffust dagsljus tillåts.

Dokument

Bor Broschyr
Bor Ägarhandbok
Reklamationsbedömning

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)