Sidoljus 450 – BorDörren

Black Week-kampanj på alla fönster & dörrar från NorDan! 10% extra rabatt på redan låga priser. Gäller 20 - 29 nov. Rabatten är redan avdragen i kassan på den totalsumma som visas.

Lägger produkt i kundvagn

U-värde 0,8
Rw 35 dB
Spår för tröskelplåt 0,7 mm
Inklusive in- och utvändig täcklist.
Klart glas (säkerhet) laminerat 2 sidor, energi, argon, varmkant

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Tillval

Kommentar

Pris:
4 386.66 kr (inkl. moms)
7 191.25 kr

Beskrivning

Sidoljus 450

Sidoljus kan sätta pricken över i’et på ditt nya ingångsparti. Låt det naturliga ljuset fylla rummet innanför och få bättre vy över vem som ringer på.

Detaljer

Din ytterdörr och entré anger tonen för ditt hem. Ett elegant sido eller överljus ger en extra dimension och öppnar upp entrén. Du får en luftigare och vänligare atmosfär, med solljus på dagen och ett varmt sken på kvällen. Välj mellan ett stort antal färger, glas och former. Rektangulär och halvcirkel, klarglas, Cotswold eller blyinfattade glas. Din personliga smak och din entré avgör saken.

Säkerhetsglas

Säkerhetsglas enligt BBR innebär laminerad (6,38 mm) utsida och härdad insida i de glas
på dörren, där det i bostäder och lägenheter är krav enligt Boverkets Byggnadsregler.
Säkerhetsglas till Passiv / Lågenergidörrar samt sido- och överljus – 3 skikts isolerglas med
laminerad (6,38 mm) utsida och insida, energi, varmkant.

Glasningsregler enligt BBR (Boverkets Byggnadsregler)

Bostäder och lägenheter
Markplan

Glas lägre än 600 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark Iägre än 600 mm.

Övre plan

Glas Iägre än 600 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas.

Mått

Underkant glas till golv lägre än 600 mm.

Skolor, förskolor och offentlig miljö
Markplan

Glas lägre än 1500 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark lägre än 1500 mm.

Övre plan

Glas lägre än 1500 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv lägre än 1500 mm.

Öppningsregler enligt BBR (Boverkets Byggnadsregler)

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90º, vid entrédörrar, öppning i förflyttningsvägar, dörrar till samlingslokaler, samt dörrar till bostadskomplement.

Storlekarnas påverkan av dörrdesign

Alla enkeldörrar i katalogen och prislistan visas som 10×21, pardörrar som 14×21, sidoljus 4×21. Mindre eller större storlekar kan få ett lite annat uttryck då mönster påverkas vid storleksförändringar.

Mer information

Produktserie

Sidoljus

Ytterdörr Material

Målad

Teknisk Information

Kommer snart…

Leveranstid & Villkor

Denna produkt är en tillverkningsvara som tillverkas på beställning, leveranstiden är därför normalt 4-6 veckor beroende på årstid, för mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. På beställningar där ordervärdet överstiger 10.000 kr inkl. moms utgår ingen extra kostnad för frakt (gäller ej lyftgliddörrar) . Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Fraktkostnader är som följande:

FRAKTZONER

 • FRAKTZON 1
  • Standard frakt – 795 kr
  • Tillbehör – 295 kr
  • Gratis frakt på ordervärde över 10 000 kr
   • Gäller ej 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
   • Gäller ej 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
   • Gäller ej PVC Funktion
   • Gäller ej kampanj eller outlet varor
   • Gäller ej Leksandsdörren – 795kr
   • Gäller ej LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr
 • FRAKTZON 2
  • Standard frakt – 1195 kr
  • PVC frakt – 1295
  • Tillbehör – 295 kr
  • Gratis frakt på ordervärde över 10 000 kr
   • Gäller ej 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
   • Gäller ej 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
   • Gäller ej PVC Funktion
   • Gäller ej kampanj eller outlet varor
   • Gäller ej Leksandsdörren – 795kr
   • Gäller ej LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr

OBS! Ordrar med produkter från olika fraktklasser är det den dyraste fraktklass som sätts.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 veckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Garanti

Garantivillkor Bor ytterdörrar, sidoljus och översljus (CYD, CSL)

 • 10-års formgaranti enligt Svensk Bygg-standard EN 14351-1:2006+A1:2009 YD4.
 • 3-år mot fabrikationsfel.
 • 10-år mot kondens i isolerglas.
 • 3 år på målning och lackering.

Garanti gäller vid fackmässig montering och om NorDans anvisningar efterföljs.

Garanti lämnas inte för produkt som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Detta kan bestå av påbyggnad, eftermonterat entrétak, överbyggnad (typ balkong eller dylikt), utskjutande takfot och/eller dropplåt på minst 100mm ovanför dörr.

Garantierna gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Med svarta dörrar menas, kulörer eller brytningar över NCS S8500-N, samt följande RAL kulörer, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017.

Garanti gäller inte heller för egen ytbehandling av dörren.

Garantier gäller inte när dörrarna monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö, t.ex. i ladugårdar, källare med hög luftfuktighet eller utrymmen där miljön kan skada dem.

Garantier gäller inte på glas där efterarbetning i form av skärning, slipning etc har förekommit, gäller inte heller vid någon form av målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning, filmer, dekaler, pålimmade spröjsar mm, på hela eller delar av isolerrutan.

Produkterna inte utsätts för onormala belastningar, som t.ex. vid force majeure, sättningar i byggnaden, yttre åverkan eller andra faktorer som producenten inte kan påverka

NorDan står inte för några kostnader föranledda av egna installationer, t.ex. larm, eller förändringar av NorDan original produkt. I sådana fall gäller inte garantin.

Färg och ådringsstruktur kan variera från dörr till dörr på grund av att det är ett levande material. Dörrar med fanerade ytor kan få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion, och därför inget fall för reklamation

Repor, smutspartiklar, smutsränder eller dylikt som inte är synliga på 3m avstånd, eller vid det avstånd som definieras som aktuellt betraktelseavstånd, och vid diffust dagsljus tillåts.

Dokument

Bor Broschyr
Bor Ägarhandbok

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)