Vikdörr UVD431/413 – PVC – uPVC

1,0 U-Värde
Handtag i mattborstat aluminium, vred invändigt
Dubbla energiglas, argon och varmkant
Laminerade glas in- och utvändigt
Underhållsfri & Miljövänlig
Monteringsskruv ingår

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 32

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 32

34 528.46 kr
53 532.50 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
ca vecka 32

Produktfamilj

uPVC

Produkttyp

Vikdörrar

Material

PVC

Modulmått

Avdragsmått från modul
Bredd -20 mm
Höjd -20 mm

Karmdjup

71 mm

Tröskel

3-glas

Glastyp

3-Glas

Ljudisolering

Kulörlaminat, som tillval

Ytbehandling Insida

Kulörlaminat, som tillval

Ytbehandling Utsida

Siegenia, Kipp-dreh Dolda

Handtag

Tillval

Karmhål

Svart

Tätningslist

PVC

Glaslist

Ja

CE-märkning

Ja

Modellbeteckning

Ja

Specialmått

Ja

Garantier

 • 10 års garanti på fönstret, fönsterdörrens, skjutdörrens och vikdörrens funktion
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerglaset

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

 • Garantin gäller under förutsättning att produkten är monterad i konstant uppvärmt utrymme, minst 18º, såsom markbostad (Villa), bostad över markplan, loftgångshus lägre än 8 vån. i skyddat läge med låg slagregnsbelastning, enligt SIS-TR13:2007. Garantier gäller inte när produkten monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö
 • Garantierna gäller inte om produkterna utsätts för onormala belastningar som överstiger den dokumenterade prestandan (DoP), eller vid force majeure (översvämning, storm mm), sättningar i byggnaden, yttre åverkan och andra faktorer som NorDan inte kan påverka.

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten. NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.