Överljus – Typ G – Trä – Hajom

Produktbilden visar Överljus TYP G utifrån sett
Ej härdat glas i överljus
Tänk på att linjera/centrera mot tillhörande skjutparti

Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr.

Vid intresse för special-tillval (kulör, specialmått osv.) så är det bara att höra av er till oss så skickar vi en offert. Vi erbjuder även Hajom Architect Series.

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 35

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 35

23 475.69 kr
24 711.25 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
ca vecka 35

HAJOMPARTI

Välkommen till Hajoms specialsnickeri, helt utan löpande band. Varje produkt som tillverkas sker på beställning och varje hantverk blir unik i format, träslag, ådring och ytbehandling. Hantverket finns i Hajoms DNA; i över hundra år har en raffinerad process utvecklats vars produkter fått priser världen över för sitt hantverk och arkitektur. Genom möjligheten att kombinera skjutdörrar och fasta partier har Hajom en given plats där högsta krav ställs på täthet, isoleringsförmåga, funktion och hållbarhet. ”Känn på ett parti från Hajom – vi tror det märks” – Hajom

Välj typ av parti
Hajoms produkter går att kombinera för att täcka upp alla typer av behov: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus osv.

Extra skydd genom aluminiumbeklädnad
Även om trä utgör kärnan i Hajoms produkter finns möjligheten att låta yttre delen av dörren beklädas med ett skikt av Aluminium. Detta gör man främst för att få ett bättre skydd mot väderpåverkan och därmed lägre underhåll.

Målat, laserat eller obehandlat
Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502Y eller NCS S  0500N. Man kan även välja fyra olika lasyrer mot pristillägg, få dörren i obehandlat utförande utan extra kostnad och för den kunden som vill aluminiumbeklädda dörrens utsida finns en drös standardkulörer utan extra kostnad att välja mellan.

Glastyper
Standardglas, Ej härdat glas i Hajoms överljus men det finns en drös olika glastyper som tillval; tveka inte att höra av er om ni har frågor angående detta då det finns många tillval med specifika syften.

Montering karm i karm
Ange om partierna skall monteras karm i karm på byggplatsen. Detta kan göras med en enkel skiss och vid montering karm i karm förbereder Hajom partierna för bästa täthet och montage. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer mellan fasta partier, skjutpartier eller överljus.

Notera!
Partier större än 13m2 karmyttermått levereras oglasade, kunden får själv ansvara att glaset blir monterat på fackmannamässigt vis så att garantier gäller. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats och glasning görs enligt anvisning.

Specialmått
Vi kan erbjuda specialmått på Hajoms produkter: om man exempelvis vill ha en dörr med måtten 20.4 x 20.4 (alltså ungefär mellan modulmåtten 20 x 20 och 21 x 21) så kan vi erbjuda det. Inget pristillägg tas för detta, däremot får man i vårt exempel (20.4 x 20.4) betala för vad partiet hade kostat med måtten 21 x 21.

Hajom Architect Series
De Hajom-produkter vi säljer här på fonster24sju går under ”Hajom Classic Series” men vi erbjuder även något Hajom kallar ”Hajom Architect Series” där man kan göra ännu fler intressanta tillval: sockeln längre ner, andra färger och träslag mm. Har ni som kund frågor om detta är det bara att skriva ett mejl eller ringa oss på fonster24sju; längst upp till höger på startsidan under ”Kundtjänst” hittar ni våra kontaktuppgifter.

Produktfamilj

Hajom

Produkttyp

Överljus

Material

Trä

Modulmått

Från modulmått till karmyttermått
Bredd -20 mm (Ex, 54M ger ett bredd-karmyttermått på 5380 mm)
Höjd -20 mm (Ex, 7M ger ett höjd-karmyttermått på 680 mm)

Karmdjup

205 mm (trä)

Glastyp

Trippelglas, ej härdat

Denna produkt är en tillverkningsvara som tillverkas på beställning, leveranstiden är därför normalt 4-12 arbetsveckor beroende på årstid, för mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 arbetsveckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Produktgaranti – Skjutdörrar, fönster och fönsterdörrar

1 GARANTINS OMFATTNING

Hajom Skjutdörrar AB lämnar i Sverige garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade skjutdörrar, fönster och fönsterdörrar med isolerglas i följande omfattning:

 • 10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 • 10 års garanti på produktions funktion

För annan kulör än vit täckmålning (NCS S 0502-Y) frånsäger sig Hajom Skjutdörrar AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption. För produkter som levererats obehandlade frånsäger sig Hajom Skjutdörrar ansvar för rötskador, utfällningar, sprickbildningar och andra skador som kan uppkomma på grund av obehandlade ytor. Glassprickor eller spontangranulering av härdade glas omfattas inte av garantin.

 

2. GARANTITID

Garantitid gäller från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från den datum som är stämplat i isolerrutans varmkant.

 

3. GARANTIÅTAGANDE

Garantin innebär att Hajom Skjutdörrar AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan avhjälpas genom reparation av befintlig produkt, genom utbyte av felaktig komponent i produkten eller genom utbyte av hela produkten. Hajom Skjutdörrar AB avgör om garantifel ska avhjälpas genom reparation eller utbyte.

Hajom Skjutdörrar AB svarar härvid för allt material och arbete tillhörande produkten som krävs för att åtgärda felet, undantaget eventuella kostnader enligt punkt 4.

Garantin omfattar inte kostnader för eventuella lyftordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkten. Hajom Skjutdörrar ABs åtagande omfattar inte material- eller arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar runt produkten.

Hajom Skjutdörrar AB ansvarar inte för fel som uppstått på grund av felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen eller slutkund.

Hitta punkt 4-7 och hela PDF-dokumentet under rubriken ”Dokument” ovan

Välj typ av parti
Hajoms produkter går att kombinera för att täcka upp alla typer av behov: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus osv.

Extra skydd genom aluminiumbeklädnad
Även om trä utgör kärnan i Hajoms produkter finns möjligheten att låta yttre delen av dörren beklädas med ett skikt av Aluminium. Detta gör man främst för att få ett bättre skydd mot väderpåverkan och därmed lägre underhåll.

Målat, laserat eller obehandlat
Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502Y eller NCS S  0500N. Man kan även välja fyra olika lasyrer mot pristillägg, få dörren i obehandlat utförande utan extra kostnad och för den kunden som vill aluminiumbeklädda dörrens utsida finns en drös standardkulörer utan extra kostnad att välja mellan.

Glastyper
Standardglas, Ej härdat glas i Hajoms överljus men det finns en drös olika glastyper som tillval; tveka inte att höra av er om ni har frågor angående detta då det finns många tillval med specifika syften.

Montering karm i karm
Ange om partierna skall monteras karm i karm på byggplatsen. Detta kan göras med en enkel skiss och vid montering karm i karm förbereder Hajom partierna för bästa täthet och montage. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer mellan fasta partier, skjutpartier eller överljus.

Notera!
Partier större än 13m2 karmyttermått levereras oglasade, kunden får själv ansvara att glaset blir monterat på fackmannamässigt vis så att garantier gäller. Glas levereras lö

Hajom Monteringsanvisningar
Hajom Garanti