Linje 302PG2+1 – BorDörren

Kampanjpriser på produkter från Nordan! Gäller t.o.m. 31 maj.

Vitmålad S0502-Y
Energiklass U-värde 1,3 W/m2K
Stålplåt för ökad formstabilitet
Extra Klimatpackning
Vakuum impregnerad karm

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 27-vit / 27-1-färg / 27-2-färg

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 27-vit / 27-1-färg / 27-2-färg

36 487.00 kr
58 850.00 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
ca vecka 27-vit / 27-1-färg / 27-2-färg

Linje 302PG2+1

Dörrar för dig som vill ha liv och rörelse. Vi har utökat den populära Dynamikserien med fem nya modeller. Varje dörr har sin egen personlighet med lekfulla mönster och linjer. Dynamik passar dig som önskar en ytterdörr utöver det vanliga. En dörr med ett eget välkomnande. Du kan också, om du önskar, få dörren i din favoritfärg.

Detaljer

Våra dörrar är mer än bara vackra på ytan. De verkligen smarta detaljerna döljer sig under skalet. Konstruktionen är en av marknadens mest säkra och stabila. Men du kan givetvis välja bland ytterligare tillbehör som stärker säkerheten ytterligare och som skapar en mer personlig dörr.

Färgval

Alla våra dörrar levereras vitmålade (NCS S 0502-Y) som standard. Önskar du en annan färg kan du välja mellan ytterligare tio standardfärger mot ett pristillägg.

Andra färger

Önskar du en helt egen prägel på din dörr kan du välja färg från hela NCS-skalans 1750 färger samt från RAL-skalan. Detta kan väljas mot ett pristillägg.

Färgalternativ

Dörren kan även levereras med vitmålad insida.

Glas

Du kan välja mellan olika varianter. Antingen traditionellt klarglas, cotswold, altdeutch och randigt eller mattblästrat estat glas.

Säkerhetsglas

Säkerhetsglas enligt BBR innebär laminerad (6,38 mm) utsida och härdad insida i de glas
på dörren, där det i bostäder och lägenheter är krav enligt Boverkets Byggnadsregler.
Säkerhetsglas till Passiv / Lågenergidörrar samt sido- och överljus – 3 skikts isolerglas med
laminerad (6,38 mm) utsida och insida, energi, varmkant.

Glasningsregler enligt BBR (Boverkets Byggnadsregler)

Bostäder och lägenheter
Markplan

Glas lägre än 600 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark Iägre än 600 mm.

Övre plan

Glas Iägre än 600 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas.

Mått

Underkant glas till golv lägre än 600 mm.

Skolor, förskolor och offentlig miljö
Markplan

Glas lägre än 1500 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark lägre än 1500 mm.

Övre plan

Glas lägre än 1500 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv lägre än 1500 mm.

Öppningsregler enligt BBR (Boverkets Byggnadsregler)

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90º, vid entrédörrar, öppning i förflyttningsvägar, dörrar till samlingslokaler, samt dörrar till bostadskomplement.

Storlekarnas påverkan av dörrdesign

Alla enkeldörrar i katalogen och prislistan visas som 10×21, pardörrar som 14×21, sidoljus 4×21. Mindre eller större storlekar kan få ett lite annat uttryck då mönster påverkas vid storleksförändringar.

Produkttyp

Ytterdörr

Mått

14×20
14×21
15×20
15×21
16×20
16×21
17×20
17×21

Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrbladets tjocklek

69 mm

Karmyttermått

Modulbredd -10 mm
Modulhöjd -12 mm

Öppningsmått vid 90°

825 mm

ABC-mått

69 mm, 26 mm, 43 mm

Egenskaper vid standardutförande

Gångdörr: Höger (utifrån sett)
Kulörval: Standard – Vit S0502-Y (standard)
Glastyper: Klarglas (standard)

Produktstandard

EN14351-1:2006 + A2:2016

Energiklass

EN10077-2, U-värde: 0,76 Wm2/K

Ljudreduktion

ENISO10140-2, Rw 31 dB (-4;-5)

Brandklass

EN 12207, Klass 4

Regntäthet

EN 12210, Klass C3

Material utvändigt

Vattenbeständig HDF

Material invändigt

Vattenbeständig HDF

Isolering

60 mm expanderat polystyren (EPS)

Konstruktion

Dubbla rostskyddade stålplåtar, 0,4 mm

Tätning mellan karm och dörrblad

Tätningslist av silikon i dörrblad samt extra klimatpackning

Karm

Vakuumimpregnerad, lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm

Tröskel

Aluminiumklädd tröskel av värmebehandlad bok, 25mm

Hål för karmskruv

Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.

Hängningsbeslag

3 stk, justerbara i höjd- och sidled samt dubbel bakkantssäkring

Låskista

Hakregellås, ASSA 2002

Slutbleck

Justerbart, ASSA 1487-3

Garanti

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på Bor-serien i enlighet med ABM 07, med nedanstående tillägg.

20års formgaranti Extreme Plus, klass 2 enligt EN 12219

Garanti avser buktighet på dörrbladet, max 4 mm.

10-års formgaranti, klass 2 enligt EN 12219

Garanti avser buktighet på dörrbladet, max 4 mm.

10 års garanti mot rötskador i karm

10-års glasgaranti

Garanti gäller mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

3-års tillverkningsgaranti

Garanti gäller ingående material som t.ex. beslag och medlevererade mekaniska låssystem.

3-års målningsgaranti

Garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller om inte underhållsföreskrifterna i Ägarhandbok ytterdörr har följts. Garanti gäller inte för färgbeständighet på andra kulörer än vit.

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption. Framträdande butyl kan uppstå när isolerglasrutan utsätts för följande parametrar i kombination med varandra:

 • Isolerglasrutans form och storlek.
 • Temperaturbelastning samt skillnad mellan varmt och kallt.
 • Vindlaster.
 • Mängd butyl applicerad.

Dessa parametrar och åldringseffekter kan över tid medföra att butyl framträder i varierande grad. Isolerglasrutans prestanda och funktion påverkas inte av dessa parametrar och betraktas därmed inte som produktfel och omfattas inte av vår garanti. Eventuella reklamationer skall skickas till NorDan genom återförsäljare/entreprenör. Checklista vid felanmälan kan laddas ned på NorDans hemsida. Återförsäljare/entreprenörer registrerar eventuella reklamationer på www. nordan.se, välj proffs sedan felanmälan. Garantin gäller under förutsättning att produkten är monterad i konstant uppvärmt utrymme, minst 18º, såsom markbostad (Villa), bostad över markplan, loftgångshus lägre än 8 vån. i skyddat läge med låg slagregnsbelastning, enligt SIS-TR13:2007. Produkter i Bor-serien är anpassade till YD3, YD4, YD5 användningsområden. Garantier gäller inte när produkten monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö Garantierna gäller inte om produkterna utsätts för onormala belastningar som överstiger den dokumenterade prestandan (DoP), eller vid force majeure (översvämning, storm mm), sättningar i byggnaden, yttre åverkan och andra faktorer som NorDan inte kan påverka. Garanti gäller inte för produkt som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Detta kan bestå av påbyggnad, eftermonterat entrétak, överbyggnad (typ balkong eller dylikt), utskjutande takfot och/eller dropplåt på minst 100mm i direkt anslutning ovanför dörr. Garanti gäller på lås och cylindrar, levererade av NorDan AB, om de är rätt monterade enligt instruktion Ägarhandbok ytterdörr eller medföljande anvisning. Gällande bedömning av ytors utseende på täckande ytbehandling. Bedömning utförs enligt svensk standard SS 184280.

 • Betraktelseavstånd: Exteriört ska vara 3 meter. Interiört ska vara 1,5 meter.
 • Ljusförhållanden: Bedömningen ska ske i ett jämnt, diffuserat ljus. Ljuskällan ska antingen vara dagsljus, dock ej direkt soljus, alternativt artificellt ljus med illuminans 2000 lux +/- 1000 lux, färgtemperatur mellan 4000 K och 6500 K samt färgåtergivningsindex, Ra, större än 80. Bedömningen skall inte ske i släpljus.

Garantierna gäller inte för dörrar täckmålade mörka kulörer pga. värmeupptagning (böjning). Med mörka kulörer dörrar menas, kulörer eller brytningar över NCS S8500-N, samt följande RAL kulörer, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017. Alla kulörer är dock garantiberättigade gällande böjning på tillvalet Extreme Plus. Garanti gäller inte heller för egen ytbehandling av dörren. Bättringsmålning i ursprungskulör ingår som skötsel och underhåll enligt Ägarhandbok ytterdörr. Färg och ådringsstruktur kan variera från dörr till dörr eller karm till karm på grund av att trä är ett levande material, trä kan ha/få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind. Detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion, och därför ingen reklamationsorsak.

 • Vissa kulörer kan få en annan känsla eller uttryck beroende på vilket material det är målat på, detta kallas Metameri. Dessa variationer är inte en reklamationsorsak.
 • Garantier gäller inte på glas där efterbearbetning i form av skärning, slipning etc. har förekommit, gäller inte heller vid någon form av målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning, filmer, dekaler, pålimmade spröjsar mm, på hela eller delar av isolerrutan.
 • Fukt på insidan kan påverka dörrens stabilitet och täthet, detta kan t.ex. vara byggfukt, avsaknad av utsug vid torktumlare, våtutrymmen. Relativ fuktighet större än 45% vid 21º anses onormalt och skall utredas, 20%-40% är normalt.
 • Vid andra monteringssätt än de i Ägarhandbok ytterdörr beskrivna sätt kan omöjliggöra eller försvåra garantiåtgärder, t.ex. fogskum och karmskruv. I dessa fall står kunden för demonteringskostnaderna alternativt om-montering för att rätt funktion på produkten skall fås. Fläckar och skador på produkt orsakade av fogskum är inte en reklamationsorsak.
 • Eventuella reklamationsresor utförda av NorDan AB där man finner att montering eller annat utanför NorDans kontroll är fel, debiteras uppdragsgivare