Glomma – NTech – Kort leveranstid

Kampanjpriser på produkter från Nordan! Gäller t.o.m. 31 maj.

Detta är en produkt med kort leveranstid som har ett begränsat urval av dimensioner och tillval.

Extremt slitstark yta av kompaktlaminat målad i NCS S0502-Y.
3 vita pulverlackerade gångjärn justerbara i höjd- och sidled med dubbel bakkantssäkring.
Dubbla tätningslister i dörrbladet, varav tätningslist av silikon samt ytterst en klimatpackning.
25 mm hög aluminiumklädd tröskel av värmebehandlat trä. Utvändigt 5 clips för montering av 0,7 mm tröskelbleck.

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Beslag

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  Inom 3-8 arbetsdagar

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  Inom 3-8 arbetsdagar

5 295.00 kr
(inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
Inom 3-8 arbetsdagar

Produkttyp

Ytterdörr

Mått

10×21

Karmdimension

56 x 105 mm

Dörrbladets tjocklek

68 mm

Karmyttermått

Modulbredd -10 mm
Modulhöjd -12 mm

ABC-mått

68 mm, 26 mm, 42 mm

Egenskaper vid standardutförande

Hängningssida: Höger (utifrån sett)
Öppning: Utåtgående (standard)
Kulör: Vit S0502-Y
Glas: Klart Glas (Standard)
Säkerhetsglas: Härdat Glas Invändigt & Laminerat Glas Utvändigt

Material utvändigt

Extremt slitstark yta av kompaktlaminat

Material invändigt

Extremt slitstark yta av kompaktlaminat

Isolering

Expanderat polystyren (EPS)

Konstruktion

0,3 mm aluminiumplåt.

Tätning mellan karm och dörrblad

Dubbla tätningslister i dörrbladet, varav tätningslist av silikon samt ytterst en klimatpackning.

Karm

Vakuum-impregnerad karm behandlad med rötskyddsmedel

Tröskel

25 mm hög aluminiumklädd tröskel av värmebehandlat trä. Utvändigt 5 clips för montering av 0,7 mm tröskelbleck.

Hål för karmskruv

Förborrat i fals 14 mm för karmhylsa, typ Adjufix.

Hängningsbeslag

3 vita pulverlackerade gångjärn justerbara i höjd- och sidled med dubbel bakkantssäkring.

Låskista

Monterad Assa 2002 låskista med komplett förborrning.

Garantier

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

– på fönstret, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion
– mot kondens mellan glasen i isolerglaset

20-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä -utförande.

30-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä med aluminiumbeklädnad.

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.
Framträdande butyl kan uppstå när isolerglasrutan utsätts för följande parametrar i kombination med varandra:

 • Isolerglasrutans form och storlek.
 • Temperaturbelastning samt skillnad mellan varmt och kallt.
 • Vindlaster.
 • Mängd butyl applicerad.

Dessa parametrar och åldringseffekter kan över tid medföra att butyl framträder i varierande grad. Isolerglasrutans prestanda och funktion påverkas inte av dessa parametrar och betraktas därmed inte som produktfel och omfattas inte av vår garanti. Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten. NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.