Vridfönster – Trä – Outline – Kort leveranstid

Detta är en produkt med kort leveranstid som har ett begränsat urval av dimensioner och tillval.

Vridfönster i trä från Outline, 3-glas. Standardfärgen är vit (NCS S0502-Y). Fönsterbågen går att spärra i vädringsläge och den har fast öppningsspärr.

Riktigt bra fönster
P-Märkt
Energiklass 1,3 W/m2K

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  Inom 3-8 arbetsdagar

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  Inom 3-8 arbetsdagar

3 162.90 kr
5 126.25 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
Inom 3-8 arbetsdagar

Vridfönster i trä från Outline

Populära vridfönster med många möjligheter

Vridfönster är ett platsbesparande fönster som kan anpassas till många typer av hus och stilar. Vridfönster kan vändas 180 grader för att underlätta skötseln från insidan. Standardmodellen för de flesta vridfönster är i en-luftutförande, i färgen standardvit med energiglas  och isolerruta samt  tillverkade i trä, pvc eller en kombination av trä och aluminium.

Fönster med beslag som gör det möjligt att vrida runt fönsterbågen 180 grader så att fönstrets utsida hamnar inåt rummet. Fönstret levereras alltid med utfallsspärr som kräver två händer för att öppnas. Beslaget är även utformat för att kunna hålla bågen öppen i ett fast vädringsläge.

Outline – Riktigt bra fönster

Det är enkelt att välja fönster Outline. De är för dig som vill ha fönster med klassisk design, kvalitet, som är lättmonterade och med en perfekt passform. D.v.s. fönster som passar dig, ditt hus och dina förutsättningar. Fönster och altandörrar tillverkas av tät och kraftfull furu som håller högsta kvalitet. Outline lägger ner extra stor omsorg på materialval, vilket gör att alla våra fönster från dem har lång hållbarhet. Outline har ett av marknadens bredaste sortiment av svensktillverkade fönster och altandörrar för olika behov och önskemål.

Produktfamilj

Outline

Produkttyp

Fönster

Material

Trä

Öppning

Utåtgående

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Modulmått

Avdragsmått från modul
Bredd -20 mm
Höjd -20 mm

Karmdjup

105 mm

Glastyp

3-Glas

Ljudvärde

Rw 34 dB

Ytbehandling Insida

Trä

Ytbehandling Utsida

Trä

Hängningsbeslag

Vridbeslag

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.

Handtag

Hoppe Tokyo

Karmhål

14 mm

Tätningslist

Svart

Glaslist

PVC, bottenglaslist i aluminium

CE-märkning

Ja

P-märke

Ja

Specialmått

Ja

Kombination

Ja

Garantier

Garantitid gäller från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från det datum som är stämplat i isolerrutans list. På isolerglas med en eller flera skivor av sk polykarbonat ( till exempel Hammerglass) lämnas ingen garanti.

3-glas Trä, 3-glas Trä/Aluminium:

 • 10 års garanti mot röta
 • 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

2-glas:

 • 5 års garanti mot röta
 • 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

Skjutpartier:

 • 10 års garanti mot röta
  10 års garanti på glas och funktion enligt ovan

Garantins omfattning

Outline lämnar i Sverige garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade fönster och altandörrar (fönsterdörrar) med isolerglas i följande omfattning (se grå ruta):

 • mot rötskador i fönstrets virkesdelar
 • mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 • på fönstrets – inklusive beslagens – funktion

Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs:

 • att fönstret levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt Outlines anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll.”
 • att fönstret ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än Outlines servicepersonal att på fönstret fastsatt kontrollmärke (P-märke) ej avlägsnats eller övermålats.

För annan kulör än vit, frånsäger sig Outline allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.
Rötskyddsgaranti gäller ej obehandlade produkter.

Garantiåtaganden

Garantin innebär att Outline avhjälper sådant fel på fönstret som omfattas av garantin enligt ovan. Outline svarar härvid för alla uppkomna kostna – der för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom reparation av befintligt fönster, genom utbyte av felaktig komponent i fönstret eller genom utbyte av hela fönstret. Outlines åtagande omfattar ej arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönster. Garantin omfattar ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster. Outline avgör om garantifel skall avhjälpas genom reparation eller utbyte.
Outline ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen eller slutkund. Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel. Betraktelseavstånd för bedömning av ytfinish är 3 m (samma metod används för aluminium, trä- och glasytor)

Reklamation

Reklamation skall göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Reklamation skall alltid styrkas med foto (helhetsbild och detaljbilder) Skador på produkterna som inte dokumenterats innan montering i vägg, accepteras inte som reklamation.

Mottagningskontroll och fraktskador

Vid mottagande av gods skall det göras en riktig mottagningskontroll och synlig fraktskada skall noteras på fraktsedel till chaufför och omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd

Fogskum

Angående montering, notera särskilt att användning av fogskum eller liknande medför svårigheter att justera eller demontera fönster och altandörrar för åtgärdande av garanti. Vid garantiåtgärder på fönster och altandörrar som monterats med fogskum i enlighet med SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) rekommendation nr 3 står kund för demonterings kostnader då dessa krävs för att åtgärda garantiåtagande på produkten. Vid skador och fläckar på produkten orsakade av fogskum gäller ingen reklamationsrätt.

Övrigt

Villkor, regler och metod för bedömning av glas, ytfinish på trä och aluminium se info på outline.se