Vridfönster Helvit Trä/Alu – NTech – Kort leveranstid

Kampanjpriser på produkter från Nordan! Gäller t.o.m. 31 maj.

Detta är en produkt med kort leveranstid som har ett begränsat urval av dimensioner och tillval. Se originalprodukten för fler valmöjligheter.

Helvit NCS S 0500-N
3-Glas energi med argon och varmkant
Energiklass 0,9 W/m2K
Modern profil
Beställningvara med kort leveranstid

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  Inom 3-8 arbetsdagar

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  Inom 3-8 arbetsdagar

4 141.50 kr
6 902.50 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
Inom 3-8 arbetsdagar

Vridfönster NTech

Välbalanserat beslag gör att bågen lätt kan vändas 180 grader för trygg rengörning från insidan. Solida putsstoppbeslag är också integrerade i vridbeslagen för trygg puts av fönstrets utsida inomhus. Fönstret har ett avancerat och effektivt system för barnsäkring integrerat i vridbeslaget. NorDan Vridfönster är det enda standardproducerade fönstret som uppfyller kraven för inbrottssäkring med hänsyn till tryck mellan karm och båge.

Klassiskt och elegant

Vridfönster har stort utrymme för individuell anpassning. Fönstret ingår bland de utåtgående produkterna från NorDan som är speciellt designade för att passa in i klassiska och mer traditionella byggnader. Den klassiska utformningen kombinerat med mycket god bullerdämpning gör Vridfönstret till ett suveränt val vid renovering av byggnader i städer.

Starka beslag och smart funktioner

Välbalanserade beslag gör att bågen lätt kan vändas 180 grader för trygg rengörning från insidan. Solida putsstoppbeslag är också integrerade i vridbeslaget för trygg tvätt av fönstren. Stora fönster är inget problem då vårt egenutvecklade beslag klarar bågvikter på 80 kilo. Effektiv barnsäkring hindrar barnen från att falla ut från ett fönster i vädringsläge.
NorDan har det enda utåtgående standardproducerade fönstret som tillfredsställer kraven för inbrottssäkring med hänsyn till tryck mellan karm och båge.

Produkttyp

Fönster

Öppning

Utåtgående

Impregnering

Vakuumimpregnerat

Modulmått

Avdragsmått från modul
Bredd -20 mm
Höjd -20 mm

Karmdjup

113 mm

Ljudvärde

Rw 32dB

Ytbehandling Insida

Trä

Ytbehandling Utsida

Aluminium

Hängningsbeslag

NorDan TopTech

Handtag

Hoppe Tokyo

Karmhål

Förborrad Ø 14 mm

Tätningslist

Svart

Glaslist

Aluminium

CE-märkning

Ja

P-märke

Ja

Specialmått

Ja

Kombination

Ja

Garantier

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

– på fönstret, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion
– mot kondens mellan glasen i isolerglaset

20-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä -utförande.

30-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä med aluminiumbeklädnad.

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.
Framträdande butyl kan uppstå när isolerglasrutan utsätts för följande parametrar i kombination med varandra:

 • Isolerglasrutans form och storlek.
 • Temperaturbelastning samt skillnad mellan varmt och kallt.
 • Vindlaster.
 • Mängd butyl applicerad.

Dessa parametrar och åldringseffekter kan över tid medföra att butyl framträder i varierande grad. Isolerglasrutans prestanda och funktion påverkas inte av dessa parametrar och betraktas därmed inte som produktfel och omfattas inte av vår garanti. Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten. NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.