kampanj ytterdörrar - bordörren kampanj till den 25 april - klicka här

vårkampanj på utvalda produkter - klicka här för att läsa mer

vridfönster – trä – Tanum lager


Vitmålad Trä
Rundad profil
Handtag Hoppe Natur
Energiklass 0,9 W/m2K
3-Glas energi med argon och varmkant
Skickas inom 2-5 arbetsdagar
För fler storlekar, färger och tillbehör – se beställningssortiment

 • mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  mm mått = karmyttermått

  • 8284 kr

  Cotswoldglas endast tillgänglig i storlekarna 6x6, 6x13.

  • kr

  mm mått = karmyttermått

  Utanpåliggande Spröjs Typ

  Inga tillgängliga spröjs till denna storlek

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 175 kr
  • 472 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 472 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 472 kr
  • 1192 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 472 kr
  • 700 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 175 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 348 kr
  • 700 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 348 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 472 kr
  • 700 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 700 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 700 kr
  • 986 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 986 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 175 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 700 kr
  • 1192 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 1192 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 1192 kr
  • 1579 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 1579 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 1579 kr

  Tillgängliga spröjs typer för denna storlek

  • kr
  • 700 kr
  • 986 kr
  • 1579 kr
  • 0 kr
  • 0 kr
Artikelnr: F24-TV-31T-L Kategorier: , , , , ,

Beskrivning

Vridfönster Tanum

VF består av en robust konstruktion med ett starkt beslag. Beslaget gör det enkelt att öppna fönstret för vädring, samtidigt som man kan vrida runt bågen helt. Det gör att du enkelt kan nå utsidan av fönstret från insidan av huset. Det blir således både enkelt och säkert att både tvätta och underhålla det. Det starka beslaget möjliggör även att stora fönsterytor kan göras öppningsbara.

Detaljer

Vårt horisontella vridfönster VF passar i de flesta miljöer. Fönstret är lätt att öppna och samtidigt praktiskt och säkert. Fönstret har unika designmöjligheter. Man kan välja mellan två olika uttryck på insida och utsida oavsätt om man väljer aluminiumbeklädda fönster eller rena träfönster. Du väljer rundad eller vinklad profil och får ett fönster som passar ditt hus och din smak.

Med hjälp av vridbeslaget kan du vrida fönstret 180 grader. Då kommer du på ett bekvämt sätt åt att putsa dess utsida, utan att behöva flytta gardiner och blomkrukor. Du ställer fönstret i vädringsläge med ett enkelt handgrepp.

Vridbeslagen löper längs hela karmsidan och blir därmed ytterst starka. Denna konstruktion gör att vi kan göra vridfönster i ovanligt stora mått. Vi har även lyckats dölja beslagen så att de inte stör ögat. Till samtliga vridfönster använder vi dessutom hörnförstärkta bågar.

Teknisk Information

Mått
Karmdjup Trä 105 mm
Min Bredd 92 karm 382 mm
Max Bredd 92 karm 2185 mm
Min Bredd 105 karm 382 mm
Max Bredd 105 karm 2185 mm
Min Höjd 92 karm 382 mm
Max Höjd 92 karm 1785 mm
Min Höjd 105 karm 382 mm
Max Höjd 105 karm 1785 mm
Båg vikt 90 kg
Egenskaper vid standardutförande
Energiklass 0,9 W/m2K
Rengörning Ja, från insidan
Teknisk specifikation
Glas S4-15 energi + argon + VK
Utförande utvändigt Trä
Material invändigt Trä
Barnsäkring Ja
Utrymningsväg Ja, i vissa storlekar
Vädringsläge Ja
Djupimpregnering Vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag TF Vridbeslag
Låsbeslag TF espanjolett
Persienn Ja, utanpåliggande som tillval

Leverans

Detta är en lagervara och den skickas inom 2-5 arbetsdagar.

Leveransvillkor

Leverans sker till den adress som står på orderbekräftelsen eller angiven som leveransadress. Leverans sker till trottoaren / uppfarten. Köparen ska se till att en fullstor lastbil kan köra upp till avlastningsplatsen. Onödig väntetid och förlängning av avlastningen debiteras köparen. Leverans av måttbeställda varor sker enligt aktuell leveranstabell ovan med utgång från beställningsdagen och efter att betalning skett. Utsålda lagervaror skickas normalt inom 10-30 dagar – vi kontaktar dig för ett leveransdatum. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp från lastbil till avställningsplatsen. Fönster24sju.se alt. tredjeparts speditör kommer kontakta dig som köpare när detta behov föreligger. Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. På beställningar där ordervärdet överstiger 10.000 kr inkl. moms utgår ingen extra kostnad för frakt. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Vi levererar till platser i Sverige med fast vägförbindelse. Om detta inte finns vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten. Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 veckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

 

Övrigt

Har du några övriga frågor gällande våran leverans och leveranstider, kontakta oss gärna via hemsidan, på chatten nere till höger, på [email protected] eller ring oss på 010-207 99 11.

Garanti

NorDan AB lämnar garanti på produktserierna Tanum & Kultur i Sverige och Norge i enlighet med ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2015-05-04.

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

– på fönstret, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion

– mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

20-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä -utförande

30-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä med aluminiumbeklädnad.

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.

Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten

NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.

”Att notera är att vid byte av en glaskassett på plats, så kan vi inte garantera att den utvändiga glasningslisten spikas som på fabrik med dold infästning.”

Underhåll och Skötsel

Leverans-/mottagningskontroll

Utför alltid leverans-/mottagningskontroll när du tar emot leveransen. Mottagningskontrollen utförs i enlighet med ABM 07.

Utdrag ur ABM 07: § 18

Följesedel skall åtfölja varan.

När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel.

Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagnings-kontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg.

Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad

Mottagningskontroll – kontrollera följande:

 • Att leveransen till mängd och antal överensstämmer med följesedeln/fraktsedeln.
 • Att produkterna inte har skadats under transporten (utifrån synliga fel).

Lagring/förvaring innan montage

Följande gäller vid lagring/förvaring innan produkterna monteras in i vägg.

 • Skydda alltid produkterna mot nederbörd, fukt och nedsmutsning.
 • Var alltid varsam när du hanterar och monterar produkterna.
 • Tänk på stöldrisken. Lagra säkert.
 • Beslag och dylikt som levereras separat måste du förvara inomhus.

Lagring/förvaring inomhus

 • Se till att det är en väl ventilerad lokal med konstant låg luftfuktighet med en temperatur på ca +18o C.
 • Ställ fönstren upprätt på plant underlag och minst tio cm över golvet.
 • Kontrollera att beslagen inte skadar andra fönster.

Lagring/förvaring utomhus

 • Förvara pallarna tillfälligt och under tak, t.ex. i kallförråd, garage eller liknande.
 • Kontrollera att lokalen är väl ventilerad och att du har god luftning under och mellan fönstren.
 • Produkter med brandglas förvaras i utrymme med minimum 5º temperatur.

I undantagsfall under presenning

Om produkterna tillfälligt lagras under en presenning:

 • Ställ fönstren upprätt på plant underlag och med minst 20 cm fritt avstånd mellan fönster och mark.
 • Presenningen ska täcka fönsterpartiets översida och sidor ordentligt och skydda mot nederbörd.
 • Utrymmet under presenningen ska vara väl ventilerat.

Under byggtiden

Skydda dina fönster och fönsterdörrar under byggtiden genom att tänka på följande:

 • Produkterna får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen.
 • Fönsterrutor måste skyddas särskilt noga om någon arbetar med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av fönstret
 • Används plastfolie och tejp för att skydda fönstret ska du tänka på att ytbehandlingen kan ta skada. Fönstrets ytbehandling kan missfärgas av folien/tejpen. Folien/tejpen kan också fastna i de målade ytorna så att färgen släpper när du ska ta bort dem. Använd en maskeringstejp som är avsedd för ändamålet och ta bort den omedelbart när du har målat.
 • Den invändiga ytbehandlingen och träet kan ta skada av fukt, t.ex. av regnvatten eller kondensvatten, om fönstret står öppet länge under byggtiden.

För utförliga underhållsföreskrifter – se sida 29 – 46 i ägarhandboken!

Dokument

Ladda ner Ägarhandboken (skötsel, underhåll, garantier och annan information)