Vridfönster – Trä/Alu – Tanum Lager

Stor Vårkampanj på NorDans alla fönster & dörrar! Pågår t.o.m 29 mars.

Lägger produkt i kundvagn


Vitmålad Trä/Aluminiumbeklädnad
Rundad profil
Handtag Hoppe Natur
Energiklass 0,9 W/m2K
3-Glas energi med argon och varmkant
Skickas inom 3-6 arbetsdagar från fabrik
För fler storlekar, färger och tillbehör – se beställningssortiment

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Kommentar

Pris:
3 556.86 kr (inkl. moms)
5 308.75 kr

Liknande varor från samma varumärke

Beskrivning

Tanum Lager Vridfönster Trä Alu

VF består av en robust konstruktion med ett starkt beslag. Beslaget gör det enkelt att öppna fönstret för vädring, samtidigt som man kan vrida runt bågen helt. Det gör att du enkelt kan nå utsidan av fönstret från insidan av huset. Det blir således både enkelt och säkert att både tvätta och underhålla det. Det starka beslaget möjliggör även att stora fönsterytor kan göras öppningsbara – Tanum Lager Vridfönster Trä Alu.

Detaljer

Vårt horisontella vridfönster VF passar i de flesta miljöer. Fönstret är lätt att öppna och samtidigt praktiskt och säkert. Fönstret har unika designmöjligheter. Man kan välja mellan två olika uttryck på insida och utsida oavsätt om man väljer aluminiumbeklädda fönster eller rena träfönster. Du väljer rundad eller vinklad profil och får ett fönster som passar ditt hus och din smak.

Med hjälp av vridbeslaget kan du vrida fönstret 180 grader. Då kommer du på ett bekvämt sätt åt att putsa dess utsida, utan att behöva flytta gardiner och blomkrukor. Du ställer fönstret i vädringsläge med ett enkelt handgrepp – Tanum Lager Vridfönster Trä Alu.

Vridbeslagen löper längs hela karmsidan och blir därmed ytterst starka. Denna konstruktion gör att vi kan göra vridfönster i ovanligt stora mått. Vi har även lyckats dölja beslagen så att de inte stör ögat. Till samtliga vridfönster använder vi dessutom hörnförstärkta bågar.

Tanum Lager Vridfönster Trä Alu
Klicka här för att se andra Tanum Fönster
Klicka här för att läsa mer Tanum Fönster

NorDan Tanum

Rätt fönster förstärker husets karaktär. Hos oss hittar du estetiska produkter till ditt hus. Nya fönster, dörrar och skjutdörrar utvecklade i vårt lands kärvaste miljö.

Kustlandskapet i norra Bohuslän har formats av naturkrafterna under årtusenden. Här har inlandsisen rört sig fram och tillbaka som en enorm hyvel och skulpterat berggrunden. Här har havet många gånger svept in över nästan hela landskapet och skapat rundhällar och sprickdalar. Klimatet är vårt lands kärvaste, med en ständigt skiftande väderlek.

I denna miljö har vi tillverkat fönster i över sextio år – och med tiden har vi lärt oss en hel del av vårt nyckfulla väder. Lärdomar och erfarenheter vi har med oss då vi ritar och konstruerar våra fönster.

Ett serien är byggd för att klara bitande, salta nordsjövindar och stora temperaturväxlingar. Men det ska också släppa in allt det vackra kustljuset, solnedgången i väst och havets reflexer.

Mer information

Glas

3-Glas

Teknisk Information

Mått
Karmdjup Trä 105 mm
Min Bredd 105 karm 382 mm
Max Bredd 105 karm 2185 mm
Min Höjd 105 karm 382 mm
Max Höjd 105 karm 1785 mm
Max Bredd + Höjd 2600 mm
Båg vikt 90 kg
Egenskaper vid standardutförande
Energiklass 0,9 W/m2K
Rengörning Ja, från insidan
Teknisk specifikation
Glas S4-15 energi + argon + VK
Utförande utvändigt Trä/Aluminiumbeklädnad
Material invändigt Trä
Barnsäkring Ja
Utrymningsväg Ja, i vissa storlekar
Vädringsläge Ja
Djupimpregnering Vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag TF Vridbeslag
Låsbeslag TF espanjolett
Persienn Ja, utanpåliggande som tillval
Kan ingå i kombination Ja
Ventil Ja, som tillval

Leveranstid & Villkor

Denna produkt är en lagervara, varan skickas därför inom 3-6 arbetsdagar, om du väljer att att hämta på vårt lager innebär det inte kortare ledtid, produkterna skickas till vårt lager efter 2-5 arbetsdagar från fabrik – avtala därför tid för upphämtning på vårt lager . För mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Fraktkostnader är som följande:

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 arbetsveckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Garanti

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster,
fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

– på fönstret, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion
– mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

20-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä -utförande

30-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä med
aluminiumbeklädnad.

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller
annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger
sig NorDan AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan
uppstå genom ökad värmeabsorption.
Framträdande butyl kan uppstå när isolerglasrutan utsätts för följande parametrar i kombination med varandra:

 • Isolerglasrutans form och storlek.
 • Temperaturbelastning samt skillnad mellan varmt och kallt.
 • Vindlaster.
 • Mängd butyl applicerad.

Dessa parametrar och åldringseffekter kan över tid medföra att butyl framträder
i varierande grad. Isolerglasrutans prestanda och funktion påverkas inte av dessa
parametrar och betraktas därmed inte som produktfel och omfattas inte av vår
garanti.
Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits,
levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande
anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas
av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas
av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas
genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i
produkt eller utbyte av hela produkten.
NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och
andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation
eller utbyte av produkt.

Vid eventuell reklamation

Reklamationsvillkor enligt ABM 07 § 19 gäller.

Utdrag ur ABM 07: § 19

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan
angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen,
skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet
kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild
fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.
I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller
borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

 • Anmäl eventuell reklamation enligt våra anvisningar som finns under rubrikerna:
  • Reklamationsanmälan vid fel på produkt
  • Reklamationsanmälan vid transportskador

Reklamationsanmälan vid fel på produkt

 • Vänd dig till vår återförsäljare/den du köpt produkten av.
 • Reklamationsanmälan skall ifyllas på särskild reklamationsblankett somrekvireras av vår återförsäljare.
 • Återförsäljaren ansvarar för att reklamationsblanketten är korrekt ifylld och att ärendet skickas vidare till NorDan AB.
 • NorDan AB skickar en bekräftelse på att reklamationsanmälan har inkommit.
 • NorDan AB skickar en bekräftelse på att reklamationen är åtgärdad.

Reklamationsanmälan vid transportskador

 • Eventuella transportskador och/eller leveransbrister ska anges direkt på fraktsedeln.
 • Chauffören skall skriva på fraktsedeln och intyga bristerna i leveransen.
 • Transportskada måste ovillkorligen anmälas inom 5 arbetsdagar till transportföretagets reklamationsavdelning.

Dokument

Tanum Ägarhandbok
Tanum Produktkatalog
Information BBR 8:35 Glas i byggnader
Reklamationsbedömning

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)