Sidohängt 3 Luft – Trä/Alu – Flex Fönster

Prisvärt varumärke med bra kvalité
Stort utbud av storlekar
P-Märkt
Fönsterbroms med valfritt vädringsläge

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 16

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 16

12 901.69 kr
16 331.25 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
ca vecka 16

Sidohängda Fönster

Dessa fönster har gångjärn på den lodräta sidan som gör det möjligt för fönsterbågen att vridas. Fönsterbågen kan antingen öppnas från höger eller vänster sida. Fönstren öppnas utåt. Åt vilket håll fönstren skall öppnas måste bestämmas innan de beställs. Fönsterbågen kan öppnas med ca 90°.

Trä-/ Aluminiumfönster

Här möts den varma inomhuskänslan med det praktiska och eleganta. Trä på fönstrets insida ger den där speciellt varma och mysiga inomhusmiljön som träfönster ger. På utsidan ger aluminiumhöljet fönstret ett elegant och modernt yttre samtidigt som träet skyddas mot vind och väder. Till alla våra trä-/aluminiumfönster finns ett stort utbud av extrautrustning och dessutom kan träslag och färg väljas efter ditt önskemål.

Produktfamilj

Flex Fönster

Produkttyp

Fönster

Material

Trä/Aluminium

Öppning

Utåtgående

Impregnering

EN 942 Impregnerad Flowco Rolls vattenbaserad skyddsmedel Induline

Modulmått

Avdragsmått från modul
Bredd -20 mm
Höjd -20 mm

Karmdjup

106 mm

Glastyp

3-Glas

Ljudvärde

Rw 33dB

Ytbehandling Insida

Trä

Ytbehandling Utsida

Trä/Aluminium

Hängningsbeslag

Gånggjärn

Stängningsbeslag

Kilkolvsspanjolett + fönsterbroms ASSA

Handtag

Hoppe Tokyo F1

Karmhål

Förborrat Ø 16/14mm

Tätningslist

Silikongummi tätningslist med två kammare. (Färg: grå)

Glaslist

Glaslist av trä, pvc eller aluminium

CE-märkning

Ja

1. Garanti

Under förutsättning att anvisningar om lagring, monte- ring, skötsel och underhåll följs lämnar SFL garanti i enlighet med ABM 92, §17 enligt följande: ”Om inte an- nat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar sälja- ren för fel i varan som framträder inom två år från var- ans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Säljaren är inte ansva- rig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig hän- delse eller bristfällig lagring, hantering eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen”.
För fönster i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas denna garantitid från fakturans datum. För fönster i objekt som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning.

2. Garantins omfattning

Under förutsättning att SFL:s anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs*, lämnar SFL tio års garanti i Sverige på i fabrik ytbe-handlade och glasade fönster och fönsterdörrar med isolerglas. Garantin har följande omfattning:

 • Mot rötskador i fönstrets virkesdelar
 • Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 • På fönstrets – inklusive beslagens – funktion.

I enlighet med krav i gällande Nybyggnadsregler BFS.

3. Garantiförutsättningar

 • För annan kulör än vit, frånsäger sig SFL allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.

För att garantin skall gälla krävs:

 • Att fönstret levererats, lagrats, monterats och un-derhållits enligt SFL:s anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll”
 • Att fönstret ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än SFL:s servicepersonal
 • Att på fönstret fastsatt kontrollmärke ej avlägsnats eller övermålats

5. Garantiåtagande

Garantin innebär att SFL avhjälper sådant fel på fönst- ret som omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan av- hjälpas antingen genom reparation av befintligt fönster, utbyte av felaktig komponent i fönstret eller utbyte av hela fönstret. Garantin omfattar ej kostnader för even- tuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.
* Det är av största vikt att SFL:s anvisningar för hante- ring, skötsel och montering följs noga för att garantier- na skall gälla. Angående montering, notera särskilt att användning av fogskum eller liknande inte är tillåten. Inga garantier gäller för någon produkt från SFL om fogskum använts vid montage!
** Rötskyddsgaranti gäller ej obehandlade produkter.