Sidohängt Fönster 3 Luft – Trä – Tanum Kultur

Just nu har vi kanonpriser på Nordans sortiment. Kampanjpriser gäller t.o.m. 26 mars.

Sidohängt 3-luft kulturfönster i trä. Tanum Kultur är en fönsterserie med gammaldags känsla och fina detaljer som klassiska fönsterhaspar och fönsterspröjs. Välj storlek, spröjs och andra tillval efter dina önskemål.

3-Glas energi med argon och varmkant
Energiklass 0,9 W/m2K
Produkt med många valmöjligheter
Rundad Profil in- och utsida
120 mm Karmdjup

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 1

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 1

12 441.08 kr
20 066.25 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
ca vecka 1

Tanum Kultur Sidohängt Fönster Trä

Fönstret har en säkerhets broms med barnspärr i understycke. Nordans sidohängda Tanum Kultur fönster är av praktiska skäl mest lämpligt att placera i markplan. FSK finns i många utföranden: som fönster med en, två eller flera bågar i samma karm – Tanum Kultur Sidohängt Fönster Trä

Detaljer

Nordans Tanum FSK bygger på den vanligaste svenska fönsterformen, med sidohängda, utåtgående bågar.
Gemensamt med alla produkter i Tanum Kultur-serien har även detta fönster unika designmöjligheter. Man kan välja mellan aluminiumbeklädda fönster eller rena träfönster. FSK finns i många utföranden: som enkelt fönster med en båge, eller med två eller flera bågar i samma karm. Våra gångjärn är starka och pålitliga. De har bakkantssäkring och är vita till vita fönster och grå till övriga kulörer.

Parfönster Tanum Kultur

En kombination med två bågar i samma karm åtskilda med karmpost. Fönstret har spanjoletter med bromsöverföring i understycke. Fönsterbromsen möjliggör att bågen kan fixeras i valfritt öppningsläge genom att vrida ned handtaget. Integrerad barnspärr ingår som standard – Tanum Kultur Sidohängt Fönster Trä.

Detaljer

Vårt sidohängda parfönster kan ha upp till 5 bågar i samma karm. Man kan även fritt välja hängningen på de enskilda bågarna. Det är ett mycket bra fönster då man vill renovera ett äldre hus. Fönstret passar även moderna hus med ”New England” stil.
Tanum -serien har unika designmöjligheter. Man kan välja mellan två olika uttryck på insida och utsida oavsett om man väljer aluminiumbeklädda fönster eller rena träfönster. Du väljer rundad eller vinklad profil och får ett fönster som passar ditt hus och din smak.

NorDan Tanum

Rätt fönster förstärker husets karaktär. Hos oss hittar du estetiska produkter till ditt hus. Nya fönster, dörrar och skjutdörrar utvecklade i vårt lands kärvaste miljö.

Kustlandskapet i norra Bohuslän har formats av naturkrafterna under årtusenden. Här har inlandsisen rört sig fram och tillbaka som en enorm hyvel och skulpterat berggrunden. Här har havet många gånger svept in över nästan hela landskapet och skapat rundhällar och sprickdalar. Klimatet är vårt lands kärvaste, med en ständigt skiftande väderlek.

I denna miljö har Nordan tillverkat fönster i över sextio år – och med tiden har vi lärt oss en hel del av vårt nyckfulla väder. Lärdomar och erfarenheter vi har med oss då vi ritar och konstruerar våra fönster.

Ett serien är byggd för att klara bitande, salta nordsjövindar och stora temperaturväxlingar. Men det ska också släppa in allt det vackra kustljuset, solnedgången i väst och havets reflexer.

Produkttyp

Fönster

Öppning

Utåtgående

Impregnering

Vakuumimpregnerat

Modulmått

Avdragsmått från modul
Bredd -16 mm
Höjd -15 mm

Karmdjup

120 mm

Ytbehandling Insida

Trä

Ytbehandling Utsida

Trä

Hängningsbeslag

NorDan justerbara gångjärn

Handtag

Fönsterhasp – Blank förnicklad som standard

Karmhål

Förborrade hål Ø 14/16 mm

Tätningslist

Grå

Glaslist

Aluminium

CE-märkning

Ja

P-märke

Ja

Specialmått

Ja

Kombination

Ja

Garantier

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

– på fönstret, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion
– mot kondens mellan glasen i isolerglaset

20-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä -utförande.

30-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä med aluminiumbeklädnad.

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.
Framträdande butyl kan uppstå när isolerglasrutan utsätts för följande parametrar i kombination med varandra:

 • Isolerglasrutans form och storlek.
 • Temperaturbelastning samt skillnad mellan varmt och kallt.
 • Vindlaster.
 • Mängd butyl applicerad.

Dessa parametrar och åldringseffekter kan över tid medföra att butyl framträder i varierande grad. Isolerglasrutans prestanda och funktion påverkas inte av dessa parametrar och betraktas därmed inte som produktfel och omfattas inte av vår garanti. Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten. NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.