Sidohängt Fönster 2 Luft – Trä/Alu – Outline

Riktigt bra fönster
P-Märkt
Energiklass 1,2 W/m2K

 • Varumärke: Outline
 • U-värde: 1.2

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Tillval

Kommentar

Berörs du av kraven på säkerhetsglas?

Vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad ska glasytor som är oskyddade utformas så att risken för personskador begränsas.

Regler för glas i byggnader (PDF, 0,6 MB)
 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 06-2022

 • Delbetala:
  Från - kr per månad
 • Skickas från fabrik
  ca vecka 06-2022

6 314.18 kr
10 022.50 kr (inkl. moms)
Börja anpassa

Skickas från fabrik
ca vecka 06-2022

HFSA2

Utåtgående sidhängt fönster i modern tappning. Levereras med fönsterbroms i ett luft, vilket förenklar vädring. Komplettera gärna med ett barnsäkerhetsbeslag för högre säkerhet. Vid beställning av sidhängda produkter måste gångjärnssida anges.

Produktfamilj

Outline

Produkttyp

Fönster

Material

Trä

Öppning

Utåtgående

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Modulmått

Avdragsmått från modul
Bredd -20 mm
Höjd -20 mm

Karmdjup

115 mm

Glastyp

3-Glas

Ljudvärde

Rw 36 dB

Ytbehandling Insida

Trä

Ytbehandling Utsida

Aluminium

Hängningsbeslag

Två eller tre tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål försedda med bakkantssäkring

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kilkolvar

Handtag

Hoppe Tokyo

Karmhål

14 mm

Tätningslist

Svart

Glaslist

PVC, bottenglaslist i aluminium

CE-märkning

Ja

P-märke

Ja

Specialmått

Ja

Kombination

Ja

Denna produkt är en tillverkningsvara som tillverkas på beställning, leveranstiden är därför normalt 4-6 arbetsveckor beroende på årstid, för mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 arbetsveckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Garantier

Garantitid gäller från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från det datum som är stämplat i isolerrutans list. På isolerglas med en eller flera skivor av sk polykarbonat ( till exempel Hammerglass) lämnas ingen garanti.

3-glas Trä, 3-glas Trä/Aluminium:

 • 10 års garanti mot röta
 • 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

2-glas:

 • 5 års garanti mot röta
 • 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

Skjutpartier:

 • 10 års garanti mot röta
  10 års garanti på glas och funktion enligt ovan

Garantins omfattning

Outline lämnar i Sverige garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade fönster och altandörrar (fönsterdörrar) med isolerglas i följande omfattning (se grå ruta):

 • mot rötskador i fönstrets virkesdelar
 • mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 • på fönstrets – inklusive beslagens – funktion

Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs:

 • att fönstret levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt Outlines anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll.”
 • att fönstret ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än Outlines servicepersonal att på fönstret fastsatt kontrollmärke (P-märke) ej avlägsnats eller övermålats.

För annan kulör än vit, frånsäger sig Outline allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.
Rötskyddsgaranti gäller ej obehandlade produkter.

Garantiåtaganden

Garantin innebär att Outline avhjälper sådant fel på fönstret som omfattas av garantin enligt ovan. Outline svarar härvid för alla uppkomna kostna – der för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom reparation av befintligt fönster, genom utbyte av felaktig komponent i fönstret eller genom utbyte av hela fönstret. Outlines åtagande omfattar ej arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönster. Garantin omfattar ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster. Outline avgör om garantifel skall avhjälpas genom reparation eller utbyte.
Outline ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen eller slutkund. Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel. Betraktelseavstånd för bedömning av ytfinish är 3 m (samma metod används för aluminium, trä- och glasytor)

Reklamation

Reklamation skall göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Reklamation skall alltid styrkas med foto (helhetsbild och detaljbilder) Skador på produkterna som inte dokumenterats innan montering i vägg, accepteras inte som reklamation.

Mottagningskontroll och fraktskador

Vid mottagande av gods skall det göras en riktig mottagningskontroll och synlig fraktskada skall noteras på fraktsedel till chaufför och omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd

Fogskum

Angående montering, notera särskilt att användning av fogskum eller liknande medför svårigheter att justera eller demontera fönster och altandörrar för åtgärdande av garanti. Vid garantiåtgärder på fönster och altandörrar som monterats med fogskum i enlighet med SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) rekommendation nr 3 står kund för demonterings kostnader då dessa krävs för att åtgärda garantiåtagande på produkten. Vid skador och fläckar på produkten orsakade av fogskum gäller ingen reklamationsrätt.

Övrigt

Villkor, regler och metod för bedömning av glas, ytfinish på trä och aluminium se info på outline.se

Outline Sidohängt Fönster i Trä/Alu Information
Outline Fönsterguide
Outline Garantivillkor
Outline Ordlista
Outline monteringsanvisningar
Reklamationsbedömning