Sommarkampanj på ytterdörrar och lagerförda fönster! T.o.m den 30e Juni. Klicka här för att läsa mer

fast fönster – trä – NTech

Vakuum impregnerat trävirke
Elegant och minimalistiskt
Skandinaviska Traditioner
Marknadsledande prestanda
Ger möjlighet för större glasytor och säregna arkitektoniska alternativ

Dimensioner

Egenskaper

Tillägg

Kommentar

Pris:
1 504.80 kr (inkl. moms)
2 280.00 kr

Beskrivning

Fast karm NTech

Fast karm möjliggör stora ljusinsläpp och säregna arkitektoniska alternativ. Personsäkerhet, utrymningsväg och möjlighet för putsning måste alltid tänkas över innan man väljer Fast karm. Det här fönstret kan också levereras som en smart lösning inomhus.

Ger möjlighet för större glasytor och säregna arkitektoniska alternativ

NorDan producerar Fast karm i alla format inom de säkerhetsbegränsningar och viktbegränsningar som finns. Stora glasytor som släpper in ljus, reducerar behovet av konstgjord belysning samtidigt som solljuset tillför värme och trivsel. Våra Fast Karm går utmärkt att kombinera med samtliga produkter i NTech-serien. Det här fönstret kan också levereras som en smart lösning inomhus.

Teknisk Information

Mått
Karmdjup Trä92 mm eller 105 mm
Min Bredd 92 karm188 mm
Max Bredd 92 karm3988 mm
Min Bredd 105 karm188 mm
Max Bredd 105 karm3988 mm
Min Höjd 92 karm188 mm
Max Höjd 92 karm3988 mm
Min Höjd 105 karm188 mm
Max Höjd 105 karm3988 mm
Max Bredd + Höjd6000 mm
Båg vikt260 kg med monterad salning/ 275 kg utan salning
Egenskaper vid standardutförande
EnergiklassU-verdi: 0,9 Wm2/K
Rengörning
LjudreduktionRw 32dB
BrandklassEj klassad (som tillval upp till B60)
RegntäthetKlass 9A enligt EN 12208
Finns som PassivJa
Teknisk specifikation
GlasT4-16 dubbel energi + argon + VK
Utförande utvändigtTrä
Material invändigtTrä
BarnsäkringJa
UtrymningsvägNej
VädringslägeNej
InbrottsäkerhetJa, Secure by design som tillval
DjupimpregneringJa, vakuumimpregnerat
Hängningsbeslag
Låsbeslag
PersiennJa, insida som tillval
Kan ingå i kombinationJa
VentilJa, som tillval

Leverans

Detta är en tillverkningsvara och leveranstiden är normalt 6 veckor. Längre leveranstid kan förekomma under högsäsong.

Leveransvillkor

Leverans sker till den adress som står på orderbekräftelsen eller angiven som leveransadress. Leverans sker till trottoaren / uppfarten. Köparen ska se till att en fullstor lastbil kan köra upp till avlastningsplatsen. Onödig väntetid och förlängning av avlastningen debiteras köparen. Leverans av måttbeställda varor sker enligt aktuell leveranstabell ovan med utgång från beställningsdagen och efter att betalning skett. Utsålda lagervaror skickas normalt inom 10-30 dagar – vi kontaktar dig för ett leveransdatum. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp från lastbil till avställningsplatsen. Fönster24sju.se alt. tredjeparts speditör kommer kontakta dig som köpare när detta behov föreligger. Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. På beställningar där ordervärdet överstiger 5.000 kr inkl. moms utgår ingen extra kostnad för frakt (gäller ej skjut/lyftgliddörrar och pvc produkter).  Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Vi levererar till platser i Sverige med fast vägförbindelse. Om detta inte finns vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten. Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 veckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

 

Övrigt

Har du några övriga frågor gällande våran leverans och leveranstider, kontakta oss gärna via hemsidan, på chatten nere till höger, på [email protected] eller ring oss på 010-207 99 11.

Garanti

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation,
bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras
till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och
skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan AB allt ansvar för kulörens
ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.
Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från
NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats,
monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa
anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned
via hemsida; www.nordan.se

 • Garantin gäller under förutsättning att produkten är monterad i konstant uppvärmt utrymme,
  minst 18º, såsom markbostad (Villa), bostad över markplan, loftgångshus lägre
  än 8 vån. i skyddat läge med låg slagregnsbelastning, enligt SIS-TR13:2007. Garantier
  gäller inte när produkten monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö
 • Garantierna gäller inte om produkterna utsätts för onormala belastningar som överstiger
  den dokumenterade prestandan (DoP), eller vid force majeure (översvämning,
  storm mm), sättningar i byggnaden, yttre åverkan och andra faktorer som NorDan inte
  kan påverka.

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin
enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och
arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av
befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten.
NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra
anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar
eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.

Underhåll och Skötsel

Leverans-/mottagningskontroll

Utför alltid leverans-/mottagningskontroll när du tar emot leveransen. Mottagningskontrollen utförs i enlighet med ABM 07.

Utdrag ur ABM 07: § 18

Följesedel skall åtfölja varan.

När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel.

Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagnings-kontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg.

Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad

Mottagningskontroll – kontrollera följande:

 • Att leveransen till mängd och antal överensstämmer med följesedeln/fraktsedeln.
 • Att produkterna inte har skadats under transporten (utifrån synliga fel).

Lagring/förvaring innan montage

Följande gäller vid lagring/förvaring innan produkterna monteras in i vägg.

 • Skydda alltid produkterna mot nederbörd, fukt och nedsmutsning.
 • Var alltid varsam när du hanterar och monterar produkterna.
 • Tänk på stöldrisken. Lagra säkert.
 • Beslag och dylikt som levereras separat måste du förvara inomhus.

Lagring/förvaring inomhus

 • Se till att det är en väl ventilerad lokal med konstant låg luftfuktighet med en temperatur på ca +18o C.
 • Ställ fönstren upprätt på plant underlag och minst tio cm över golvet.
 • Kontrollera att beslagen inte skadar andra fönster.

Lagring/förvaring utomhus

 • Förvara pallarna tillfälligt och under tak, t.ex. i kallförråd, garage eller liknande.
 • Kontrollera att lokalen är väl ventilerad och att du har god luftning under och mellan fönstren.
 • Produkter med brandglas förvaras i utrymme med minimum 5º temperatur.

I undantagsfall under presenning

Om produkterna tillfälligt lagras under en presenning:

 • Ställ fönstren upprätt på plant underlag och med minst 20 cm fritt avstånd mellan fönster och mark.
 • Presenningen ska täcka fönsterpartiets översida och sidor ordentligt och skydda mot nederbörd.
 • Utrymmet under presenningen ska vara väl ventilerat.

Under byggtiden

Skydda dina fönster och fönsterdörrar under byggtiden genom att tänka på följande:

 • Produkterna får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen.
 • Fönsterrutor måste skyddas särskilt noga om någon arbetar med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av fönstret
 • Används plastfolie och tejp för att skydda fönstret ska du tänka på att ytbehandlingen kan ta skada. Fönstrets ytbehandling kan missfärgas av folien/tejpen. Folien/tejpen kan också fastna i de målade ytorna så att färgen släpper när du ska ta bort dem. Använd en maskeringstejp som är avsedd för ändamålet och ta bort den omedelbart när du har målat.
 • Den invändiga ytbehandlingen och träet kan ta skada av fukt, t.ex. av regnvatten eller kondensvatten, om fönstret står öppet länge under byggtiden.

För utförliga underhållsföreskrifter – se sida 29 – 46 i ägarhandboken!

Dokument

Ladda ner Ägarhandboken (skötsel, underhåll, garantier och annan information)

Ladda ner NTech Katalogen