Sommarkampanj på ytterdörrar och lagerförda fönster! T.o.m den 30e Juni. Klicka här för att läsa mer

fast cirkelfönster – trä/alu – Tanum


Energiklass 0,8 W/m2K
3-Glas energi med argon och varmkant
 

Dimensioner

Egenskaper

Tillägg

Kommentar

Pris:
14 552.00 kr (inkl. moms)
21 400.00 kr

Beskrivning

Fast Cirkelfönster Tanum

Ett runt fönster (CFF) kan vara en vacker detalj till fasaden som ger huset och rummet ett unikt utseende.

Detaljer

Våra fasta fönster kan tillverkas i nästan vilken geometrisk form som helst – runda, ovala, m.m. Denna möjlighet utnyttjas ofta då man vill ha en fasad med unikt utseende. Fasta fönster placeras där du inte behöver kunna öppna, men ändå vill släppa in ljus. De kan användas tillsammans med alla våra övriga fönster och fönsterdörrar.

Teknisk Information

Mått
Karmdjup Trä/Aluminium115mm
Min Bredd 105 karm280 mm
Max Bredd 105 karm2180 mm
Min Höjd 105 karm285 mm
Max Höjd 105 karm2185 mm
Max Bredd + Höjd4400 mm
Båg vikt200 kg
Egenskaper vid standardutförande
Energiklass1,0 W/m2K
Teknisk specifikation
GlasS4-12/15 energi + argon + VK
Utförande utvändigtTrä/aluminiumbeklädnad
Material invändigtTrä
DjupimpregneringVakuumimpregnerat
PersiennNej
Kan ingå i kombinationNej
VentilNej

Leverans

Detta är en tillverkningsvara och leveranstiden är normalt 6 veckor.

Leveransvillkor

Leverans sker till den adress som står på orderbekräftelsen eller angiven som leveransadress. Leverans sker till trottoaren / uppfarten. Köparen ska se till att en fullstor lastbil kan köra upp till avlastningsplatsen. Onödig väntetid och förlängning av avlastningen debiteras köparen. Leverans av måttbeställda varor sker enligt aktuell leveranstabell ovan med utgång från beställningsdagen och efter att betalning skett. Utsålda lagervaror skickas normalt inom 10-30 dagar – vi kontaktar dig för ett leveransdatum. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp från lastbil till avställningsplatsen. Fönster24sju.se alt. tredjeparts speditör kommer kontakta dig som köpare när detta behov föreligger. Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. På beställningar där ordervärdet överstiger 10.000 kr inkl. moms utgår ingen extra kostnad för frakt. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Vi levererar till platser i Sverige med fast vägförbindelse. Om detta inte finns vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten. Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 veckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Övrigt

Har du några övriga frågor gällande våran leverans och leveranstider, kontakta oss gärna via hemsidan, på chatten nere till höger, på [email protected] eller ring oss på 010-207 99 11.

Garanti

NorDan AB lämnar garanti på produktserierna Tanum & Kultur i Sverige och Norge i enlighet med ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2015-05-04.

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

10-års garanti

– på fönstret, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion

– mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

20-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä -utförande

30-års garanti

– mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.

Gällande ytbehandlade produkter ovan i trä med aluminiumbeklädnad.

Garantiförutsättningar

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig NorDan AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.

Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten

NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.

”Att notera är att vid byte av en glaskassett på plats, så kan vi inte garantera att den utvändiga glasningslisten spikas som på fabrik med dold infästning.”

Underhåll och Skötsel

Leverans-/mottagningskontroll

Utför alltid leverans-/mottagningskontroll när du tar emot leveransen. Mottagningskontrollen utförs i enlighet med ABM 07.

Utdrag ur ABM 07: § 18

Följesedel skall åtfölja varan.

När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel.

Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagnings-kontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg.

Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad

Mottagningskontroll – kontrollera följande:

 • Att leveransen till mängd och antal överensstämmer med följesedeln/fraktsedeln.
 • Att produkterna inte har skadats under transporten (utifrån synliga fel).

Lagring/förvaring innan montage

Följande gäller vid lagring/förvaring innan produkterna monteras in i vägg.

 • Skydda alltid produkterna mot nederbörd, fukt och nedsmutsning.
 • Var alltid varsam när du hanterar och monterar produkterna.
 • Tänk på stöldrisken. Lagra säkert.
 • Beslag och dylikt som levereras separat måste du förvara inomhus.

Lagring/förvaring inomhus

 • Se till att det är en väl ventilerad lokal med konstant låg luftfuktighet med en temperatur på ca +18o C.
 • Ställ fönstren upprätt på plant underlag och minst tio cm över golvet.
 • Kontrollera att beslagen inte skadar andra fönster.

Lagring/förvaring utomhus

 • Förvara pallarna tillfälligt och under tak, t.ex. i kallförråd, garage eller liknande.
 • Kontrollera att lokalen är väl ventilerad och att du har god luftning under och mellan fönstren.
 • Produkter med brandglas förvaras i utrymme med minimum 5º temperatur.

I undantagsfall under presenning

Om produkterna tillfälligt lagras under en presenning:

 • Ställ fönstren upprätt på plant underlag och med minst 20 cm fritt avstånd mellan fönster och mark.
 • Presenningen ska täcka fönsterpartiets översida och sidor ordentligt och skydda mot nederbörd.
 • Utrymmet under presenningen ska vara väl ventilerat.

Under byggtiden

Skydda dina fönster och fönsterdörrar under byggtiden genom att tänka på följande:

 • Produkterna får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen.
 • Fönsterrutor måste skyddas särskilt noga om någon arbetar med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av fönstret
 • Används plastfolie och tejp för att skydda fönstret ska du tänka på att ytbehandlingen kan ta skada. Fönstrets ytbehandling kan missfärgas av folien/tejpen. Folien/tejpen kan också fastna i de målade ytorna så att färgen släpper när du ska ta bort dem. Använd en maskeringstejp som är avsedd för ändamålet och ta bort den omedelbart när du har målat.
 • Den invändiga ytbehandlingen och träet kan ta skada av fukt, t.ex. av regnvatten eller kondensvatten, om fönstret står öppet länge under byggtiden.

För utförliga underhållsföreskrifter – se sida 29 – 46 i ägarhandboken!

Dokument/Videos

Ladda ner Ägarhandboken (skötsel, underhåll, garantier och annan information) Ladda ner Tanum Katalogen