U-värde på fönster och dörrar

Lågt U-värde för

Vill du ha mer energibesparande fönster så är U-värdet viktigt. Ett lågt värde är bra om du vill spara energi och ha ett skönt inomhusklimat. Vid våra fönster och dörrar ser du det aktuella U-värdet. Lägre värde finns även som tillval vid vissa artiklar.

U-värde
U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. Ju lägre värde desto bättre i ditt val av fönster. Ett lågt värde är med andra ord klokt om du vill spara energi och ha ett skönt inomhusklimat.

Ett mått på isoleringsförmågan
Ett fönsters U-värde är ett bra mått på hur dess energiegenskaper står sig i konkurrensen med andra fönster. Värdet anger produktens totala värmemotstånd och gäller hela fönstret, dvs. kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre värde ett fönster har, desto bättre isoleringsförmåga.

Lätt att jämföra olika fönster
Eftersom syftet med energimärkningen är att snabbt kunna jämföra fönster från olika tillverkare redovisas U-värdet utifrån en standardiserad storlek. Måtten som förekommer i den europeiska produktstandarden är 1230 x 1480 mm.

Hos oss hittar du fönster med marknadens bästa U-värden.