Minskad energiförbrukning

Få lägre energikostnader med nya fönster

I dagsläget upplever de flesta av Sveriges hushåll en kraftig ökning av energikostnaderna. För att minska energiförbrukningen, och därmed elräkningen, kan det vara smart att se till att ingen värme läcker ut genom fönster och dörrar. Ett tips för att minska värmeläckage är att byta till mer energieffektiva fönster.

Tänk långsiktigt och värna om miljön.

Har du tvåglasfönster i ditt hus idag så läcker cirka en tredjedel ut genom fönstren. Vid byte till moderna 3-glasfönster med bra U-värde kan du minska energiförbrukningen avsevärt. Om du har fönster som inte släpper ut så mycket värme kan du på sikt också köpa mindre panna och ha färre element. Det blir fördel för både dig och miljön.

En vanlig villa använder ungefär 15 tusen kilowattimmar el varje år för att värma upp villan. Du kan spara mycket el genom att se till att ingen värme läcker ut genom fönster
Källa: Energimyndigheten

Lågt U-värde för bästa isoleringsförmåga

När du ska köpa nya mer energibesparande fönster så är det U-värdet du ska ha lite extra koll på. U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. U-värdet anger produktens totala värmemotstånd och gäller hela fönstret, dvs. kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde ett fönster har, desto bättre isoleringsförmåga får du. Ett lågt U-värde är med andra ord klokt om du vill spara energi och ha ett skönt inomhusklimat.

Lätt att jämföra olika fönster

Eftersom syftet med energimärkningen är att snabbt kunna jämföra fönster från olika tillverkare redovisas U-värdet utifrån en standardiserad storlek. Måtten som förekommer i den europeiska produktstandarden är 1230 x 1480 mm. Här på Fönster24sju hittar du fönster med marknadens bästa U-värden.