Fönsterstorlekar

Så här får du rätt fönstermått

Trots att det i dagens moderna samhälle finns möjlighet att måttanpassa fönsterstorlekar för varje enskilt utrymme, finns det byggbestämmelser som bestämmer minsta tillåtna mått på fönstrens yta i varje rum. Rekommendationer säger att fönsterytan skall vara ca 1/20 av rummets totala golvyta. Även om det är möjligt att snabbt och enkelt tillverka den önskade fönsterstorleken hos våra tillverkare finns det standardstorlekar och standardmått för fönster. Ett vanligt standardmått eller modulmått som det även kallas är 10 x 12. Det betyder att fönstret är 980 mm brett och 1180 mm högt (det kan dock vara olika beroende på tillverkare). Fönstret passar till en håltagning i väggen om 1000 mm x 1200 mm, samt ger rum till 20 mm isolering runt om fönstret för bästa värmeisolerande egenskaper. 

Alltid bredd x höjd

Hålmåttet i väggen = Modulmått.
Ex. 10 x 13 Modulmått = 980 x 1280 mm tillverkningsmått (karmens yttermått). Beroende på olika fabrikat kan det skilja i avdrag på modulmåttet, vanligast mellan 15 och 20 mm. Det går givetvis bra att beställa fönstret i exakt det måttet som önskas. (specialmått).
På fönsterdörrar anges glashöjden med ett bröstningsmått/fönsterhöjd.
Där närmaste fönster i fasad styr, ex. 10 x 21 /12 då är fönstret 12 modul på höjden intill.

Glöm inte att ange om fönstret som styr glasmåttet är fast eller öppningsbart. Fönstret eller fönsterdörrens hängning anges alltid från den sidan där gångjärnet sitter.

Standardstorlek för enluftsfönster

Här är exempel på enluftsfönster där standardmåtten kan vara följande:

  • Tex fönsterbredd i millimeter: 380 – 1980mm
  •  Tex fönsterhöjd i millimeter:    380 – 2180mm
  •  Storlekarna är beroende på vilket öppningsätt man väljer.
  •  Tex vridfönster kan vara bredd 380 – 1980 och höjd 380 – 1780.
  •  För att veta vad som fungerar ta kontakt med vår försäljning.

Ett fönster måste inte nödvändigtvis alltid vara högre än det är brett. Speciellt fönsterstorlekar i förråd, källare samt även i takvåningar väljs ofta med annorlunda proportioner. I dessa utrymmen är det vanligt att fönsterstorlekarna är bredare än höga.

Standardstorlek för tvåluftsfönster

Här är exempel på tvåluftsfönster där standardmåtten kan vara följande:

  • Tex fönsterbredd i millimeter: 980 – 1980mm.
  • Tex fönsterhöjd i millimeter: 380 – 2180mm.
  • Storlekarna är beroende på vilket öppningsätt man väljer.
  • För att veta vad som fungerar ta kontakt med vår försäljning

Dessa fönsterstorlekar finns ofta i vardagsrum som är större än ca 20 kvm, tidigare var de även vanliga i kök.

Specialstorlekar

Rekommendationer säger att 1/10 av den totala bredden på en vägg i ett rum, alternativt 55% av inomhusytan ska vara fönster. Eftersom en stor del av arkitekturen på en byggnad är individuell, blir det ibland nödvändigt med fönster i specialstorlekar.

Speciella fönsterstorlekar används gärna som dekoration och ger huset dess karaktär snarare än att de uppfyller praktiska funktioner, som ljusinsläpp och vädringsfunktioner.

Mindre fönsterstorlekar, som avviker från normen, används även gärna för att erbjuda tillräckligt med vädringsmöjlighet i väldigt små utrymmen som till exempel i förråd, cykelrum eller mindre källarutrymmen. Samtidigt får dessa rum då även ett visst mått av dagsljus

Men inte bara dessa extrautrymmen kräver specialstorlekar av fönster. Det är även vanligt att man finner dessa fönster i badrum. De passar bra ifall ett badkar installerats under ett fönster eller för att man vill förhindra för mycket insyn i det här privata rummet. I alla de utrymmen i huset som vi nämnt, väljs vanligtvis fönster som är mindre än standarden. För specialstorlekar, vänligen kontakta oss.

Undantag

Men det kan även vara precis tvärt om. Ett exempel är panoramafönster, som släpper in väldigt mycket solljus och skapar ljusa rum. I det här fallet är det vanligt att man väljer en storlek, som nästan tar upp hela väggens bredd och höjd. Likaväl finns det krav på specialstorlekar i affärsbyggnader, när man till exempel skapar skyltfönster eller önskar skapa ljusa utställningsrum.

Självklart handlar det inte bara om specialformer och specialstorlekar. Man kan likaväl skapa en vacker byggnad med till exempel treluftsfönster och även de mer ovanliga fyrluftsfönsterna. Treluftsfönster ser man ofta på byggnader som ligger mer på landet, där monterar man gärna dessa fönster i kök.

Slutligen kan man säga att när det handlar om fönsterstorlekar är allt som man önskar möjligt, nästan i alla fall. Även för mer ovanliga önskningar kan det passande fönstret tillverkas, oavsett om det är en standardstorlek eller om det är en måttbeställning.

Här kan du läsa mer och välja bland våra fönster av standardmått eller ange dina egna specialmått.