välkommen till vår kundtjänst

Är det något du inte hittar är du välkommen att kontakta oss!

köpvillkor

 

Allmänt

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) förbehåller sig rätten till såväl produktförändringar som förändringar av leveransvillkor och reserverar sig för eventuella skrivfel på hemsidan.

Vid beställning godkänner du de priser som anges och visas på sajten. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive 25% moms. Betalnings- och fraktavgifter är inte inkluderat i priserna och kommer att anges under ditt köp. Observera att vi normalt inte debiterar dig förrän din beställning lämnar vårt lager men har rätt att göra det redan i samband med din beställning (detta gäller inte vid fakturabetalning).

 

Svea Checkout

När du betalar hos oss genomförs köpet genom Svea som är vår samarbetspartner. Du kan välja att betala direkt med ditt kort (Visa eller Mastercard), med faktura, delbetalning eller via din Svea kredit konto. Allmänna villkor för Svea Checkout hittar du här. För mer information om ditt köp hänvisar vi dig att besöka Svea Ifall Sveas villkor står i konflikt med våra, gäller Sveas villkor för betalningen.

 

Säkerhet

När du handlar hos oss skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi använder SSL (Secure Sockets Layer) som är ett säkerhetsprotokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

 

Rabatter

Notera att orderdatumets priser gäller och kan ej kombineras eller justeras mot föregående eller kommande erbjudanden, kampanjer eller prisändringar. Det går ej att aktivera rabatt i efterhand.

 

 

1§ BESTÄLLNING & ORDERERKÄNNANDE

Tillverkningsvara

Samtliga produkter är tillverkningsvaror och skapas efter din beställning. Leverans sker normalt ca 5-8 arbetsveckor efter din beställning, beroende på årstid.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Lagervara

Lagervaror skickas normalt omgående till dig via en fraktpartner. Tilläggsbeställningar av spröjs, persienner, handtagspaket, cylindrar, etc. till lagerfönster levereras omonterade.

Ordererkännande via E-post

Beställer du via vår webshop kommer vi att orderbekräfta din beställning med en preliminär leveranstid. Tiden som det tar för vår transportör att köra ut varorna till dig beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar på din ort. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss/vår fabrik. I de fall leveranstiden inte motsvarar dina förväntningar har du givetvis rätt att ändra, alternativt annullera din beställning, i god tid innan tillverkning av produkten påbörjats.

Relaterade dokument

Kontrollera ditt ordererkännande ordentligt. Vill ni ändra något behövs detta göras inom 24 timmar från att ni erhållit ordererkännandet. Om ingen ändring sker inom denna tidsrymd anses ordern godkänd.

Leveranstid från fabrik

Begreppet ”Leveranstid från fabrik” som anges på orderbekräftelsen, betyder att godset lämnar tillverkaren någon gång under bekräftad vecka. Det kan innebära att godset är på plats först påföljande vecka. Avisering till kund sker via fraktbolaget.

Delad order

Vid blandad leverans från olika tillverkare kommer produkterna hem till dig vid olika tillfällen.

 

2§ FRAKT

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Fraktkostnader är som följande: (alla fraktpriser som visas på hemsidan gäller endast inom Sverige. För internationell frakt, vänligen kontakta oss.)

  • RAKTZON 1
   • Standard frakt – 795 kr
   • Tillbehör – 295 kr
   • 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
   • 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
   • Leksandsdörren – 795kr
   • LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr
   • Lurs Enkeldörr – 550kr
   • Lurs Pardörr – 1500kr
  • FRAKTZON 2
   • Standard frakt – 1195 kr
   • PVC frakt – 1295
   • Tillbehör – 295 kr
   • 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
   • 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
   • Leksandsdörren – 795kr
   • LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr
   • Lurs Enkeldörr – 550kr
   • Lurs Pardörr – 1500kr

  OBS! Ordrar med produkter från olika fraktklasser är det den dyraste fraktklass som sätts

Fraktskador

Mottagningskontroll
Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det.

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt kan ha uppkommit under transporten.
Även att leverans överensstämmer med orderunderlaget.

Transportskador som är synliga skall fotodokumenteras (bilder på hela pallen innan ni
tar bort emballaget samt på de skador som ni reklamerar) samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför.
Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare.
Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Dolda skador eller brister i leverans som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen skall inom 7 arbetsdagar från leveransmottagningen anmälas till fönster24sju.se av köparen innan produkten får monteras.

Är emballaget skadat och detta inte finns noterat på fraktsedel samt man sedan upptäcker att godset är skadat utgår ingen ersättning.

Skadade eller felaktigt levererade produkter får inte monteras in utan skriftligt godkännande från fönster24sju.se och måste lagras tills utredningen är klar.
Kontakta alltid fönster24sju.se vid ovan händelse.

VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.

Fönster24sju.se friskriver sig all ytterligare krav från kunden gällande ersättning till följd av transportskador, leveransförseningar via 3:e part eller skadade produkter.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt till skadestånd. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 veckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

 

3§ REKLAMATION

Du som konsument har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid. Fönster24sju.se måste bevisa i det fall felet inte varit ursprungligt de sex (6) första månaderna, därefter är det du som måste bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Du  måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt. Du behöver inte ange vilka påföljder du vill göra direkt.

Vid dröjsmål behöver du  inte anmäla dröjsmål förrän varan har kommit fram. Det kan alltså dröja långt mer än två månader.

Fönster24sju.se får inte ställa andra krav när det gäller fraktskador än att dessa ska anmälas inom skälig tid och så snart felet borde ha upptäckts. Fönster24sju.se kan däremot be dig meddela fraktskador för att vi ska kunna göra en reklamation mot leverantören.

Bevis för att varan är köpt på ett visst ställa ska levereras, det är inte ett måste med ett kvitto eller en orderbekräftelse utan kan räcka med ett kontoutdrag från dig som konsument. Vid en godkänd reklamation ska fönster24sju.se stå för alla kostnader inklusive all frakt. Skulle du ha extra kostnader i samband men reklamationen som tex bensinkostnader ska även dessa återbetalas mot kvitto. Du som konsument är dock skyldig att begränsa sin skada.

Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Fönster24sju och kunden har alltid rätt att laga eller omleverera en vara utan att behöva motivera detta. Fel av väsentlig betydelse kan du som konsument har rätt att häva men småfel kan inte leda till en hävning. Dock kan man göra en avvägning i det enskilda fallet om vad som anses mest lämpligt och orsakar minst olägenhet för dig och minst kostnad för fönster24sju.se.

Du kan vid reklamation även kräva skadestånd oavsett om varan är omlevererad, lagad, nedsänkt i pris eller om köpet helt är hävt. Återigen måste du minska din skada och även eventuella skador på annat genom att inte använda den felaktiga varan.

Länk till reklamations bedömning.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: http://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se

Box 174

101 23 Stockholm

ARN på andra språk: http://www.arn.se/valkommen-till-allmanna-reklamationsnamnden-arn/other-languages/

EU ODR: http://ec.europa.eu/odr

 

 

 

§ GARANTI

Fönster24sju.se har garantier som är ett skydd mot fel som ursprungligen uppkommit i tillverkningen. Garantin på kulörer gäller inte färgavmattning. All garanti kräver att produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt. Skador som uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin. Fönster24sju.se åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti. Felen kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt. Fönster24sju.se står för kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Fönster24sju.se avhjälper inte fel som uppkommit genom reparation som utförts av annan än av Fönster24sju.se anlitad personal. Fönster24sju.se ersätter inte kostnader för byggnadsställningar eller eventuella lyftanordningar som kan vara nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt eller glas.

Garantivillkor hittar ni på det individuella produktsidorna, under fliken ”Garanti”

 

5§ FORCE MAJEURE

Vi anser oss befriade från ansvar orsakade av omständigheter utanför vår kontroll såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, allmän knapphet på transporter, varor eller energi, myndighetsåtgärder, fel eller förseningar i anslutna nät, arbetskonflikt eller underlåtenhet från någon som vi uttryckligen inte åtagit oss ansvar för.

 

6§ ÅNGERRÄTT

Ångerrätt gäller endast vid köp enligt distans- och hemförsäljningslagen. Din ångerrätt gäller under 14 dagar från den dag då du mottog varan eller en väsentlig del av den. Ångerrätten gäller endast för privatpersoner. Ångerrätten gäller inte för specialbeställda varor, dvs. standardstorlekar som du anpassat på något sätt, t.ex. med specialmått, färg, glas, spröjs, post, lås eller dylikt, dessa tillverkas speciellt för dig. Alla våra produkter tillverkas efter dina önskemål och anses som en specialbeställning. Du får alltid en orderbekräftelse på alla varor och skall alltid kontrollera att allting är rätt t.ex. färg, storlek, utförande mm. Vid beställning via vår webbshop godkänner du detta genom att slutföra köpet genom Svea Ekonomi. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätten, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst.

När du lägger en beställning av ovan nämnda produkter, samtycker du till att vi påbörjar fullgörandet av din beställning, och detta innebär att du inte har någon ångerrätt när produktion påbörjats av produkten. Om du vill utnyttja din ångerrätt skall du meddela oss inom 14 dagar. Returen skall sändas eller återlämnas till oss snarast, dock inom 30 dagar från leveransdagen. Du är skyldig att hålla varan i fullgott skick. Du har rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändig för att undersöka den. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös kan värdet minska på varan med upp till 100% beroende på hanterad vara. Returfrakt tillkommer om ingen annat anges. Vid retur ansvarar du som köpare för varan ända tills vi har mottagit den. Vid retur/ångerrätt ska varan returneras i originalförpackning. Varan får inte vara använd (monterad) och måste vara komplett, samt utan skador. Du får själv stå för returkostnaden när du sänder tillbaka varan till oss. Vid retur från dig till oss, står du för de skador som kan uppstå under transport. Vi accepterar inte skadat gods i retur. Vi kommer att debitera dig de extra kostnader som uppkommer vid icke kompletta returer. Inga paket löses ut mot postförskott. Spara alla dokument tills returen är avklarad. Vi återbetalar dig inom 14 dagar från och med att du skickar ditt meddelande om ånger. Vi kan dock hålla inne med betalningen till det att våran är åter eller att du återkommer med bevisning om att varan är skickad. Returavgift tillkommer och uppgår till 25% av nettovärdet. Kontakta vår kundtjänst angående ärenden som gäller ångerrätten. Återbetalning sker genom vår samarbetspartner Svea. För mer information läs Sveas villkor.

Konsumentverkets Ångerblankett

Outlösta lagervaror

För varor som inte löses ut fakturerar vi returavgift på 25% av nettovärdet inkl. eventuella fraktkostnader.

7§ TVIST

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 

8§ MINDERÅRIGA

Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

 

9§ VILLKOR FÖR FÖRETAG

Vid yrkesmässig byggnation tillämpas ABM 92, i annat fall gäller köplagen.

Svea Villkor

1. ALLMÄNT

Svea Ekonomi AB (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor i detta avtal (”Avtalet”) såsom de framgår nedan, inklusive de särskilda villkor som är bifogade nedan.

2. BETALNINGSALTERNATIV

För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de olika betalningsalternativ som Svea kan erbjuda dig. De betalningsalternativ som kan erbjudas dig varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig som kund. De normalt sett tillgängliga betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning) samt kort- eller bankbetalning.

Genom att godkänna villkoren för Checkout godkänner du även att du kan komma att träffa ett avtal med Svea på nedanstående villkor för att genomföra ett köp genom Checkout. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Se närmare de enskilda villkoren för fullständig information om:
Fakturabetalning,
Delbetalning,
Betalning genom kontokredit,
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

5. INFORMATION OM OCH GODKÄNNANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom ingåendet av Avtalet samtycket du till registrering och lagring (behandling) av dina personuppgifter enligt nedan.

Personuppgifter som lämnas till Svea i samband med användandet av Checkout eller användandet av någon annan av Sveas tjänster kommer att behandlas av Svea. Syftet med behandlingen är huvudsakligen att underlätta för dig som kund att genomföra en betalning med Checkout samt att Svea ska kunna tillhandahålla tjänsten Checkout och övriga tjänster som du önskar ta del av. Syftet med behandlingen av personuppgifter är vidare att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, genomföra marknads- och kundanalyser samt metodoch affärsutveckling. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring av Svea eller annat bolag i Sveakoncernen samt för kund- och registervård.

Personuppgifter måste även behandlas för att Svea ska kunna genomföra en kreditprövning av dig som kund. Sveas kundregister uppdateras fortlöpande genom inhämtande av uppgifter via allmänt tillgängliga register.

Dina personuppgifter behandlas vidare för att Svea ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller för att utföra kontroller mot sanktionslistor utfärdade av bland annat EU. Svea kan komma att spara lämnade personuppgifter och använda dessa uppgifter vid din framtida användning av Checkout, för att på så sätt kunna erbjuda dig en förenklad och smidig betalning via Checkout. Svea kommer att samla in information om din IP-adress och information om din tekniska utrustning (dator, mobiltelefon och webbläsare) för teknisk utveckling, felsökning av problem och för att kunna tillhandahålla en så bra kundupplevelse som möjligt.

Svea använder personnummer för identifiering i kundhanteringssyfte. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag inom samma koncern som Svea, för de ändamål som anges i detta Avtal. För administrativa ändamål kan personuppgifterna även komma att lämnas ut till den handlare du köper varor eller tjänster av. Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassobyråer, kreditupplysningsbolag, samarbetspartners som genomför risk-, bedrägeri- och penningtvättskontroller, domstolar och Kronofogdemyndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Sveas rättigheter. Personuppgifterna kan därtill komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området.

Svea är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:294). Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som behandlas av Svea. Du har även rätt att begära en rättelse av felaktig personuppgift. En begäran ska lämnas till Svea på nedanstående adress.

Svea Ekonomi AB
Personuppgiftsombud
169 81 Solna

Har du frågor om Sveas behandling av personuppgifter kan du kontakta Svea genom att maila personuppgiftsombud@svea.com.

6. KREDITPRÖVNING

Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund, för att möjliggöra för dig att erhålla en kredit av Svea i framtiden. På så vis underlättar vi för dig som kund att genomföra ett köp via Checkout, genom att du har frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst, inklusive möjligheten att erhålla en kredit av Svea. Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar.

7. FÖRSÄKRAN M.M.

Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout.

8. ÄNDRINGAR M.M.

Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal, samt de villkor som hänvisas till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje genomförande av ett nytt köp genom Checkout.

9. ANSVAR, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. Om du är fortsatt missnöjd kan du vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med anledning av detta Avtal ska prövas av allmän domstol i Sverige.

 

företagsinformation

Skandinaviska
Fönsterlösningar AB
Org.nr: 556938-7151
Adress:
Varlabergsvägen 21,

434 39, Kungsbacka 

Utställningen har öppet
Mån-fre 8-17
Lör 10-14

Boka besök utställning

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)