kampanj ytterdörrar - bordörren kampanj till den 25 april - klicka här

vårkampanj på utvalda produkter - klicka här för att läsa mer

välkommen till vår kundtjänst

Är det något du inte hittar är du välkommen att kontakta oss!

garantier

 • Fönster24sju.se har garantier som är ett skydd mot fel som ursprungligen uppkommit i tillverkningen.
 • Garantin på kulörer gäller inte färgavmattning.
 • All garanti kräver att produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt.
 • Skador som uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin.
 • Fönster24sju.se åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti.
 • Felen kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt.
 • Fönster24sju.se står för kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet.
 • Fönster24sju.se avhjälper inte fel som uppkommit genom reparation som utförts av annan än av Fönster24sju.se anlitad personal.
 • Fönster24sju.se ersätter inte kostnader för byggnadsställningar eller eventuella lyftanordningar som kan vara nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt eller glas.

trä/alu fönster, fönsterdörrar, lyftgliddörrar

 • 10-års garanti mot kondens mellan glasen.
 • 10-års funktionsgaranti på beslagen.
 • 10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter ifrån fabrik.

PVC fönster och fönsterdörrar

 • Schüco: 10-års garanti mot kondens mellan glasen.
 • Schüco: 10-års funktionsgaranti på beslagen.
 • Funktion: 5-års garanti mot kondens mellan glasen.
 • Funktion: 5-års funktionsgaranti på beslagen.

ytterdörrar

 • 2-års garanti mot fabrikationsfel.
 • 10-års formgaranti.
 • Kulörmålad produkt.
 • Vi frånsäger oss garantiåtagande och ansvar gällande ljusbeständighet för alla kulörer annat än vit på våra produkter. (solljus blekt kulör räknas ej som fel på produkt).

Velux takfönster

 • 10-års garanti mot kondens mellan glasen.
 • 10-års funktionsgaranti på beslagen.

företagsinformation

Skandinaviska
Fönsterlösningar AB
Org.nr: 556938-7151
Adress:
Varlabergsvägen 21,
434 39, Kungsbacka