FLEX FÖNSTER | Köp Trä/Alu till priset av Trä | Gäller tom. 31 Mars 2020

välkommen till vår kundtjänst

Är det något du inte hittar är du välkommen att kontakta oss!

garantier

 • Fönster24sju.se har garantier som är ett skydd mot fel som ursprungligen uppkommit i tillverkningen.
 • Garantin på kulörer gäller inte färgavmattning.
 • All garanti kräver att produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt.
 • Skador som uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin.
 • Fönster24sju.se åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti.
 • Felen kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt.
 • Fönster24sju.se står för kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet.
 • Fönster24sju.se avhjälper inte fel som uppkommit genom reparation som utförts av annan än av Fönster24sju.se anlitad personal.
 • Fönster24sju.se ersätter inte kostnader för byggnadsställningar eller eventuella lyftanordningar som kan vara nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt eller glas.

Tanum

Alu – 30 års rötskyddsgaranti

Trä – 20 års rötskyddsgaranti

10 års funktionsgaranti

10 års garanti mot kondens mellan glasen

 

NTech

Alu – 30 års rötskyddsgaranti

Trä – 20 års rötskyddsgaranti

10 års funktionsgaranti

10 års garanti mot kondens mellan glasen

 

uPVC

10 års garanti på laminering

10 års garanti på hela produkten

10 års garanti mot kondens mellan glasen

 

Funktion

10-års garanti mot kondens mellan glasen.

10-års funktionsgaranti på beslagen.

10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter ifrån fabrik.

 

Funktion Plus

10-års garanti mot kondens mellan glasen.

10-års funktionsgaranti på beslagen.

10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter ifrån fabrik.

 

Bor

10 års formgaranti

3 år mot fabrikationsfel

10 år mot kondens i isolerglas

3 år på målning och lackering

 

Br.Johansson

2 års garanti mot fabrikationsfel

10 års formgaranti

LeksandsDörren

 • 2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen
 • 10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm
 • 10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglaset

 

Velux

10 års garanti mot kondens mellan glasen

10 års funtkonsgaranti

 

Reklamations Bedömning

 

företagsinformation

Skandinaviska
Fönsterlösningar AB
Org.nr: 556938-7151
Adress:
Varlabergsvägen 21,
434 39, Kungsbacka
KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)