välkommen till vår kundtjänst

Är det något du inte hittar är du välkommen att kontakta oss!

garantier

 • Fönster24sju.se har garantier som är ett skydd mot fel som ursprungligen uppkommit i tillverkningen.
 • Garantin på kulörer gäller inte färgavmattning.
 • All garanti kräver att produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt.
 • Skador som uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin.
 • Fönster24sju.se åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti.
 • Felen kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt.
 • Fönster24sju.se står för kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet.
 • Fönster24sju.se avhjälper inte fel som uppkommit genom reparation som utförts av annan än av Fönster24sju.se anlitad personal.
 • Fönster24sju.se ersätter inte kostnader för byggnadsställningar eller eventuella lyftanordningar som kan vara nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt eller glas.

Tanum

 • Alu – 30 års rötskyddsgaranti
 • Trä – 20 års rötskyddsgaranti
 • 10 års funktionsgaranti
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen

NTech

 • Alu – 30 års rötskyddsgaranti
 • Trä – 20 års rötskyddsgaranti
 • 10 års funktionsgaranti
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen

uPVC

 • 10 års garanti på laminering
 • 10 års garanti på hela produkten
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen

Flex Fönster

 • 10-års garanti mot kondens mellan glasen.
 • 10-års funktionsgaranti på beslagen.
 • 10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter ifrån fabrik.

Outline

3-glas Trä, 3-glas Trä/Aluminium:

 • 10 års garanti mot röta
 • 10 års garanti på glas

2-glas:

 • 5 års garanti mot röta
 • 10 års garanti på glas

Bor

 • 10 års formgaranti
 • 3 år mot fabrikationsfel
 • 10 år mot kondens i isolerglas
 • 3 år på målning och lackering

LeksandsDörren

 • 2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen
 • 10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm
 • 10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglaset

Velux

 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen
 • 10 års funtkonsgaranti

Lurs Dörr

 • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10×21)
 • 10 år mot kondens i isolerglas
 • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
 • 2 år på lås och gångjärn

 

Reklamations Bedömning

 

företagsinformation

Skandinaviska
Fönsterlösningar AB
Org.nr: 556938-7151
Adress:
Varlabergsvägen 21,

434 39, Kungsbacka 

Utställningen har öppet
Mån-fre 8-17
Lör 10-14

Boka besök utställning

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)