Fraktkostnad & leveranstid

Tillverkning och leveranstider

Vid varje artikel kan du alltid se aktuell tid då den ”Skickas från fabrik”. Därefter tillkommer leveranstiden från fabrik och hem till dig. De flesta fönster och dörrar är tillverkningsvaror och skapas efter din beställning. Leverans sker normalt 5-8 veckor efter din beställning, beroende på fabrikens tillverkningstid. Hos oss kan du även beställa vissa produkter med ”Kort leveranstid”. Dessa skickas från fabrik inom 3-8 dagar. För att se vår utbud av produkter med snabb leverans väljer du det alternativet i menyn eller följ länkarna här nedan.

Fraktkostnad baserad på leverantör & fraktzon

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

Fönster24sju levererar ej till öar som saknar vägverkets bilfärjeförbindelse. I de fallen kan fönster247sju endast leverera till närmsta kaj/hamn eller godsterminal. Köpare ansvarar själv för transport resterande sträcka.

Kostnad för vidare transport samt ev. extra emballering ingår inte.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta. Fraktkostnader är som följande: (alla fraktpriser som visas på hemsidan gäller endast inom Sverige. För internationell frakt, vänligen kontakta oss.)

Fraktzoner

Fraktzon 1

 • Standard frakt – 995 kr
 • Velux produkter – 500 kr
 • Tillbehör – 295 kr
 • 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
 • 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
 • Leksandsdörren – 995kr
 • LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr
 • Lurs Enkeldörr – 550kr
 • Lurs Pardörr – 1500kr

Fraktzon 2

 • Standard frakt – 1395 kr
 • Velux produkter – 500 kr
 • Tillbehör – 295 kr
 • 2 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 2 495 kr
 • 4 Delad Skjut/Lyftgliddörr – 4 495 kr
 • Leksandsdörren – 995kr
 • LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr
 • Lurs Enkeldörr – 550kr
 • Lurs Pardörr – 1500kr

OBS! Order med produkter från olika fraktklasser är det den dyraste fraktklass som sätts

Fraktskador

Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det.

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt kan ha uppkommit under transporten.
Även att leverans överensstämmer med orderunderlaget.

Transportskador som är synliga skall fotodokumenteras (bilder på hela pallen innan ni
tar bort emballaget samt på de skador som ni reklamerar) samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför.
Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare.
Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Dolda skador eller brister i leverans som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen skall inom 7 arbetsdagar från leveransmottagningen anmälas till fönster24sju.se av köparen innan produkten får monteras.

Är emballaget skadat och detta inte finns noterat på fraktsedel samt man sedan upptäcker att godset är skadat utgår ingen ersättning.

Skadade eller felaktigt levererade produkter får inte monteras in utan skriftligt godkännande från fönster24sju.se och måste lagras tills utredningen är klar.
Kontakta alltid fönster24sju.se vid ovan händelse.

VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.

Fönster24sju.se friskriver sig all ytterligare krav från kunden gällande ersättning till följd av transportskador, leveransförseningar via 3:e part eller skadade produkter.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt till skadestånd. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 veckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.