Fönstertyper – stort urval av alla typer av fönster

Dagens fönsterbyggare tillverkar ett flertal olika fönstertyper. Fönster kan delas in i olika grupper. De skiljer sig till exempel åt genom material, glasning, värme- och ljudskydd. När det gäller fönstertyper delas dessa in efter till exempel sina öppningssätt eller sina användningsområden. Man skiljer mellan tre olika funktioner.

Fönstertyper

1. Standardfunktioner

När man talar om standard menar man som fönsterbyggare framförallt följande funktioner:

Karmfasta fönster

Med karmfasta fönster menar man de fönster som sitter fast i karmen och inte kan öppnas. Denna fönstertyp har därför inte heller några rörliga beslag på fönsterbågen.

Sidohängda fönster

Dessa fönster har gångjärn på den lodräta sidan som gör det möjligt för fönsterbågen att vridas. Fönsterbågen kan antingen öppnas från höger eller vänster sida. Och antingen öppnas inåt eller utåt, vilket även betyder att gångjärnen sitter på höger eller vänster sida. Åt vilket håll fönstren skall öppnas måste bestämmas innan de beställs. Fönsterbågen kan öppnas med 90°. Med inåtgående fönster som öppnas med 90° kan fönstren lätt rengöras från båda sidor.

Kippfönster

Kippfönster har gångjärnen på den övre eller undre fönsterkarmen och kan således öppnas med en vågrätt gående axel -perfekt för att vädra ur. Denna fönstertyp kan inte öppnas med 90°, därför används de framförallt som högt belägna ljuskällor. Dessa fönster som främsta uppgift att erbjuda högt belägna ljuskällor samt att förenkla vädringen. Det är anledningen till att den här fönstertypen ofta används i gymnastiksalar och simhallar. Dessa byggnader har ofta få sidofönster och därför väljer man högt belägna ljuskällor med överkantshängda fönster.

Dreh-kipp fönster

Dreh-kipp fönster är den vanligaste fönstertypen i Europa. Med fönsterhandtaget kan man antingen låta fönstret kippas för att vädra eller öppnas som ett sidohängt fönster. Att kunna kippa fönstret tillåter att man lätt kan vädra utan att behöva tex flytta undan krukväxter. Väljer man att öppna fönstret helt som ett vanligt sidofönster kan man vädra kraftigt och det är även praktiskt när man ska putsa fönstret. Genom att ha möjlighet att både kippa fönstret eller öppna det helt, kan man själv välja den optimala vädringen.

2. Specialfunktioner

Specialfunktionerna omfattar följande fönstertyper:

Vridfönster

Vridfönster kan öppnas helt genom en horisontal vridaxel, som inte behöver vara i mitten. Fönstret kan vridas 180° så att även utsidan kan nås medan man är inne. Ett vridfönster har endast en fönsterbåge. Denna fönstertyp har inte enbart en utseendemässig fördel utan även en praktisk. Fönstrets design är verkligen fördelaktig. Den är slank men förmedlar ändå styrka.

Det är öppet och släpper in mycket ljus i rummet och det är möjligt att tillverka hela glasfronter med denna typ. Vridfönster är dessutom lätta att rengöra, då den speciella vridfunktionen gör så att man även kan putsa fönstrets utsida medan man står inomhus. Men man ska tänka på att ifall man har jalusier nerrullade så kan man inte öppna fönstret.

Pivåhängda fönster

Dessa fönster kan öppnas så att de vrids 180°. Det är anledningen till att de sig speciellt bra för takvåningar eller på stora husfassader. De fungerar endast med en enda fönsterbåge. Öppnar man fönstret så vrids den övre delen av fönsterbågen utåt medan den undre fönsterbågen vrids inåt. Vridaxeln är mittig på fönstret.

På grund av att man kan vrida runt fönstret är det lätt att rengöra och rummet kan enkelt och effektivt vädras. De har vanligtvis inga vanliga fönsterhandtag, utan ett öppningsbeslag som löper över hela fönsterbågens ena sida. Med denna typ kan stora fönster och därmed även stora glasfronter tillverkas, som även är lätta att öppna.

3. Takfönster

Även i gruppen takfönster finns det olika sorters fönster. Följande fönstertyper finns i gruppen takfönster:

Pivåhängda fönster

Även pivåhängda fönster kan vridas 180°. För det mesta befinner sig det öppningsbara beslaget på den övre fönsterbågen. Fönsterbågen sitter fast mittigt i fönsterkarmen och därmed kan fönstret vridas runt helt och hållet.

Det medför att fönstret kan putsas enkelt och smidigt. Den här fönstertypen passar framförallt i barnrum, eftersom barnen inte når fönsterbeslagen så lätt och därmed inte kan öppna fönstren.

Pivå-topphängt fönster

Detta fönster kombinerar fördelar från både ett pivåhängt och ett topphängt fönster. Man kan öppna fönstret på vid gavel, eftersom öppningsvinkeln är stor. Fönsterbågen är kvar som ett tak över fönsteröppningen.

Fönsterhandtaget befinner sig på nedre fönsterbågen vilket underlättar öppningen av fönstret. Tack vare pivå-funktionen hos fönstret, kan utsidan lätt putsas.

Evakueringsfönster

De här fönstren används främst av hantverkare eller som nödutgång. De kan öppnas med ytterligare en vinkel på ca 70° och kan utrustas med en dörrfunktion. Det vanliga är att detta fönster monteras där sotaren behöver tillgång till taket. De olika fönstertyperna kan självklart även delas in i de olika material som de tillverkas i. I urvalet finns trä, pvc, aluminium och trä-metall fönster.

Utöver materialval kan även bågens färg anpassas individuellt. Glasningen bestäms även den separat och har stort inflytande på fönstertypen. Fönstren kan även förses med extrafunktioner, som till exempel mekaniska öppningssätt och låsning. För att öka fönstrets utseende och för ett ljusare innerum kan ett takfönster även förses med över -eller underbelysning.

Våra takfönster

De takfönster vi har är Velux, klicka här för att läsa mer.

finns det något vi kan hjälpa dig med?

Vi svara gärna på dina frågor via telefon, email, i chatten nere till höger eller via vårt kontaktformulär

Fina fönster och bra leverans med bra support, tack!

Jonas

Åkersberga

Kanon support vid beställning! Ni är verkligen 24/sju

Susanne

Västerås

Mycket bra hjälp vid val av material. Gjorde min dag enklare!

Kjell

Lerum

Trots mina specialmått på gammalt hus, löste ni det utan problem!

Pernilla

Växsjö

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)